radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Okres lęgowy ptaków a wycinka drzew

Okres lęgowy ptaków a wycinka drzew

Czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie uznawany za okres lęgowy ptaków.  To określenie zwyczajowe, ale nieujęte czasowo w żadnym rozporządzeniu. Siedliska ptaków, szczególnie tych pod ochroną, są pod nadzorem cały rok. I mogą sprawić, że nie będziemy się mogli pozbyć drzew lub krzewów z naszej posesji.  

Okres lęgowy ptaków to czas dobierania się w pary, składania jaj i wychowywania młodych. Dla poszczególnych gatunków czas ten jest różny. U bielików trwa od stycznia do lipca, u wróbli – od lutego-marca do sierpnia, u jerzyków – od maja do sierpnia. Żadne przepisy nie definiują, kiedy okres lęgowy ptaków się kończy, a kiedy zaczyna. Jedyny przedział czasowy pojawia się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Chodzi o termin między 16 października a końcem lutego. Tylko wtedy można uzyskać odstępstwo od zakazu niszczenia gniazd. 

Co istotne przez cały rok obowiązuje ochrona gatunków chronionych, niezależnie od okresu lęgowego ptaków. W stosunku do wszystkich gatunków chronionych (również innych gatunków zwierząt, np. dobrze znanych i pospolitych wiewiórek, jeży, ropuch czy jaszczurek) obowiązują zakazy dotyczące m.in. niszczenia siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, umyślnego płoszenia lub niepokojenia.  

Z tego powodu, chcąc wyciąć drzewo lub krzewy znajdujące się na naszej posesji, powinniśmy najpierw zorientować się, czy nie zagnieździły się na nich ptaki. Wycinanie drzew zgodnie z prawem zwolnione jest z obowiązku uzyskania zezwolenia, jednak musimy zgłosić nasz zamiar w urzędzie gminy.  Obowiązkowo musimy poinformować o zamiarze usunięcia drzew, których pień mierzony na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik urzędu gminy dokona oględzin drzewa. Będzie można je usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że urząd nie wniesie sprzeciwu.  

Więcej informacji udziela Witold Kostrzyński – Wydział Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 512 58 27, e-mail: w.kostrzynski@wiazowna.pl.

Foto: pixabay.com

Data opublikowania strony: 23/04/2019