Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Organizacje pozarządowe. Konkurs ofert

Napis czarny NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Zakresy zadań

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  • zadanie nr 1 – Święto Strażaka i 105-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance,
  • zadanie nr 2 – Organizacja wydarzenia z okazji poświęcenia Pomnika Strażaka.

Na realizację zadań przeznaczono kwotę 40 000,00 zł, po 20 000,00 zł na każde zadanie.

Uzupełnioną ofertę należy wygenerować w generatorze wniosków engo, wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązowna do 14 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Poniżej link do generatora wniosków z aktualnie trwającymi otwartymi konkursami ofert.

https://wiazowna.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,38499,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert.html

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 24/03/2023