radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadania inwestycyjne

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadania inwestycyjne

Zarząd województwa mazowieckiego w 2018 r. ogłosił pilotażowo nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018).

Gmina składająca wniosek mogła ubiegać się maksymalnie o 10 tys. zł. na nie więcej niż dwie inwestycje.

Złożone przez nas wnioski o wsparcie budowy boiska wielofunkcyjnego w Góraszce na placu przy świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy Izbie Regionalnej w Gliniance (działka po starej mleczarni) zostały pozytywnie ocenione. Dostaniemy po 10 tys. zł na każde z zadań. Wójt Janusz Budny wraz ze Skarbnik Gminy – Alicją Matuszewską, 25 czerwca podpisali umowy na dofinansowanie zaplanowanych działań.

Mieszkańcy Góraszki i okolicznych miejscowości będą mogli korzystać z boiska ze sztuczną nawierzchnią – rekreacja i pierwsze mecze będą mogły się rozgrywać najpóźniej od września br. Do tego samego terminu w Gliniance powstanie miejsce przyjazne mieszkańcom służące rekreacji i odpoczynkowi – alejki parkowe, a przy nich ławki wraz z koszami na śmieci, nie zabraknie również nasadzeń drzew oraz klombów z kwiatami.

Fakt podpisania umów na dofinansowanie inwestycji daje nam zielone światło do działania – środki wydane przed datą podpisania umowy nie zostałyby uznane za kwalifikowalne do rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Jeszcze w czerwcu zostaną wysłane zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców boiska i skweru – chcemy by infrastruktura powstała jak najszybciej. Należy jednak pamiętać, że powstające wciąż nowe inwestycje znacznie zajmują wykonawców, co zmniejsza ich dostępność. To samo tyczy się kruszywa, niezbędnego zarówno do budowy skweru jak i boiska. Są to towary coraz bardziej deficytowe. Jednakże jesteśmy dobrej myśli i będziemy na bieżąco pisać o postępach w tej sprawie.

Data opublikowania strony: 26/06/2018