mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Zarządzeniem Nr 89.641.2018 z dnia 05.07.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie “Ochrony i promocji zdrowia”.

Kwota przeznaczona za realizację zadań publicznych w tym zakresie to 10.000,00 złotych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.07.2018 r. Przy konkursach ofert na zadania na 2018 r. każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Data opublikowania strony: 06/07/2018