Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Październikowa sesja Rady Gminy – co w planach?

Sesja Rady Gminy – 30.10.2015 r. (piątek) godz. 16.00, Urząd Gminy Wiązowna (sala konferencyjna, II piętro)

Na najbliższej sesji Rady Gminy radni zajmą się kilkoma ważnymi uchwałami. Jedną z najistotniejszych będzie uchwała zmieniająca „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna”. Dla wielu właścicieli działek położonych w pobliżu planowanej niegdyś nowej DW 635 (tzw. drogi „nad kanałem” w Góraszce), ta zmiana będzie miała ogromne znaczenie. Przebieg DW635 na tym odcinku od lat budził kontrowersje. Ostatecznie, na etapie uchwalania planu zagospodarowania województwa uznano argumentację Gminy Wiązowna, że rezerwowanie nowego korytarza drogowego, pod drogę, która nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zostanie wybudowana, jest niepotrzebne i zablokuje inwestycje na tych terenach na wiele kolejnych lat. Przyjęto nasz wniosek i uznano, że od Michałówka do węzła Lubelska w Majdanie, a stamtąd do węzła Wiązowna II ciągłość drogi zostanie zachowana poprzez autostradę A2 i DK17. W związku z tym przygotowaliśmy zmiany studium. Po przyjęciu uchwały właściciele działek położonych na terenach zarezerwowanych dotychczas pod DW 635 będą mogli na tych działkach budować, co do tej pory było niemożliwe.

Jednocześnie radni będą głosowali nad wprowadzeniem zmiany w studium dotyczącej Woli Duckiej. Z takim wnioskiem zwrócili się przedsiębiorcy działający na tym terenie. Jeśli radni poprą wniosek przedsiębiorców, rozszerzona zostanie strefa produkcyjno-przemysłowa w Woli Duckiej. Taka zmiana ma pozwolić przedsiębiorcom na rozwijanie przedsiębiorstw. Została zaplanowana tak, by nie wpływała negatywnie na życie mieszkańców.

Radni będą też głosowali nad obniżeniem podatku od środków transportowych. Minimalną i maksymalną stawkę tego podatku ustala Ministerstwo Finansów. W tych widełkach może poruszać się samorząd i ustalać stawkę w zależności od swoich priorytetów. Priorytetem Gminy Wiązowna jest wykorzystanie optymalnego położenia i przyciągnięcie dużych firm, które mogłyby u nas funkcjonować. Obniżenie podatku od środków transportu jest jedną z metod osiągnięcia tego celu. Chcemy, by stawka podatku od środków transportowych w naszej gminie była bardzo konkurencyjna, tak by właścicielom firm (np. leasingowych, posiadających setki aut), opłacało się rejestrować działalność właśnie na terenie gminy Wiązowna. Obniżony podatek od środków transportu w dłuższej perspektywie może zaowocować większymi wpływami z podatku CIT od przedsiębiorstw. Z obniżenia podatku skorzystają także firmy już zarejestrowane w naszej gminie.

Radni podejmą też decyzję o stawkach podatku od nieruchomości na przyszły rok oraz opłat za wodę i ścieki. W czasie sesji głosowana będzie także uchwała zmieniająca statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, co w przyszłości pozwoli rozszerzyć działalność ZWiK , tak by mógł świadczyć ważne dla mieszkańców usługi.

Sesja poświęcona będzie również ogłoszeniu konsultacji na temat nowych statutów sołeckich, wyborowi ławników sądowych i przystąpieniu gimnazjum z Glinianki do europejskiego programu wymiany uczniów „Erasmus”. Dzięki temu programowi nasi gimnazjaliści będą mogli wyjeżdżać na wymiany uczniów do krajów Unii Europejskiej.

Jak zwykle wszystkie projekty uchwał dostępne są w BIP Gminy Wiązowna.

Przypominamy, że sesja jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy!

Data opublikowania strony: 26/10/2015