Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Początek roku szkolnego w Gliniance

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/ 2016 w Szkole Podstawowej w Gliniance

Dnia 1 września społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance uroczyście zainaugurowała rok szkolny 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Gliniance. Następnie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze, oddając w ten sposób hołd żołnierzom poległym w II wojnie światowej. Po uroczystym przemarszu na teren szkoły odbyła się dalsza część spotkania.

Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników administracji i obsługi przywitała Dyrektor szkoły Teresa Bąk – „Witam wszystkich: Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Szczególne słowa powitania kieruję do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych. Cieszę się, że jesteście już z nami. Wkraczacie w czas odkrywania tajemnic wiedzy i zdobywania umiejętności, które pozwolą wam wspaniale się rozwijać. Życzę Wam, Kochane Pierwszaki, byście jak najszybciej zadomowili się w swojej szkole. Macie wspaniałe panie wychowawczynie, które otoczą was opieką i zawsze pomogą.”

Po tym wstępie Dyrektor serdecznie powitała przybyłego na uroczystość Wójta Gminy Wiązowna, Janusza Budnego, który w swoim wystąpieniu podziękował byłej Dyrektor Alicji Wieczorek za pełnienie funkcji przez ostatnie pięć lat. Następnie wręczył powierzenie na stanowisko dyrektora szkoły Teresie Bąk. Za wieloletnią pracę pedagogiczną i działalność na rzecz Gminy Wiązowna uhonorował pamiątkowymi statuetkami byłych nauczycieli naszej szkoły – Stanisława Boguckiego i Zenona Kwiatkowskiego.

W dalszej części spotkania zostali przedstawieni wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, specjaliści, pracownicy administracji i obsługi.
Dyrektor poinformowała, że w tym roku szkolnym w naszej szkole będzie uczyć się 328 uczniów, w tym 39 w oddz. przedszkolnych, 160 w klasach I- III oraz 129 uczniów w klasach IV –VI. Łącznie 16 oddziałów: 2 oddziały przedszkolne, 3 klasy pierwsze, 3 klasy drugie i po 2 oddziały w klasach III, IV, V i VI. Zwróciła uwagę na to, że:
– w szkole będzie pracować 33 nauczycieli.
– praca w szkole, wzorem lat ubiegłych, odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym do godz. 16.55.
– świetlica szkolna oferować będzie zajęcia dla dzieci od 8.00 do godz. 17.30
– oddziały przedszkolne pracować będą tylko na I zmianę od godz. 7.30.
– świetlica oddziałów przedszkolnych czynna będzie do godziny 16.30.
– szkoła w tym roku szkolnym zaproponuje uczniom różnorodne zajęcia m.in.: szachowe, artystyczne, sportowe, koło plastyczne, teatralne, kontynuacje wyjazdów na basen i wiele innych.

Całość spotkania uatrakcyjnił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klasy Vb, przygotowany pod kierunkiem wychowawcy klasy Katarzyny Dąbrowskiej – Salzman i nauczyciela muzyki Borysa Piotrowskiego.

Kończąc spotkanie Dyrektor Teresa Bąk powiedziała: „ Życzę wszystkim uczniom dużo zapału do nauki oraz osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, nauczycielom życzę cierpliwości i wytrwałości, wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, natomiast pozostałym pracownikom szkoły zadowolenia oraz doceniania wkładu ich pracy. Nowy rok szkolny 2015/2016 uważam za otwarty”.

autorką tekstu jest – Teresa Bąk Dyrektor Szkoły w Gliniance

Data opublikowania strony: 07/09/2015