mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Podatek od nieruchomości w 2021 r. bez zmian 

Podatek od nieruchomości w 2021 r. bez zmian 

Dokument z decyzją podatkową. Na nim leżą monety i banknoty
Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne (Foto: pixabay.com)

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2021 r. się nie zmieni. Będzie można nadal zapłacić go przelewem, kartą płatniczą w urzędzie oraz u części naszych sołtysów. 

Granice stawek podatkowych, które może zastosować samorząd, ustalane są na szczeblu centralnym. W naszej gminie od lat świadomie rezygnujemy ze stosowania najwyższych dopuszczalnych prawem stawek podatkowych. Wyjątek stanowi stawka dotycząca budowli.  

Mając na względzie trudną sytuację mieszkańców, związaną z epidemią COVID-19, przyjęto stawki podatku od nieruchomości w wysokości obowiązującej w 2020 r. Była to trudna decyzja budżetowa, bo jednocześnie wszyscy jesteśmy świadomi tego, że nasze wspólne potrzeby co roku rosną. Gmina nie posiada własnych pieniędzy. Wszystko, czym dysponuje samorząd, pochodzi m.in. z podatków mieszkańców. Pozostawienie tych opłat na tym samym poziomie oznacza dla nas, że w przyszłym roku przy inwestycjach będziemy musieli jeszcze dokładniej niż do tej pory oglądać każdą złotówkę i decydować się na te wydatki, które naprawdę są niezbędne.  

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2021 R. 

Rodzaj nieruchomości  Stawka (za m2 powierzchni użytkowej) 
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,87 zł  
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  0,45 zł 
Budynki mieszkalne   0,75 zł 
Budynki mieszkalne – Wola Ducka  0,01 zł 
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej   21,06 zł 
Budynki pozostałe, m.in. garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, domki letniskowe, komórki, obiekty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego   4,10 zł 

Podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich wartości, określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku rolnego wynoszą: dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,38 zł z ha przeliczeniowego; dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 292,75 zł za ha fizyczny. Stawka podatku leśnego wynosi 43,30 zł za 1 ha fizyczny.  

Pamiętaj! 

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy wnieść do 15 marca 2021 r., drugą do 15 maja, trzecią do 15 września, a czwartą do 15 listopada. 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna przy stanowisku podatkowym lub pod nr tel. 22 512 58 73.  

Data opublikowania strony: 04/01/2021