mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Podział funduszu sołeckiego w Emowie

Podział funduszu sołeckiego w Emowie

2 września br. w Emowie odbyło się zebranie, podczas, którego mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu środków sołeckich na 2016 rok. W wyniku głosowania, większością głosów przyjęto następujące przedsięwzięcia: utwardzenie nawierzchni ul. Świderskiej i ul. Krętej – 10 133,09 zł, zagospodarowanie terenu gminnego w Emowie, usunięcie drzew i karp, nawiezienie ziemi ogrodniczej, wyrównanie i obsianie trawą terenu – 5 000,00 zł, wykonanie i ustawienie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Jasnej – 500,00 zł, utwardzenie odcinka ul. Sosnowej frakcją spajającą po wyłożeniu gruzu betonowego – 500,00 zł. Cała kwota funduszu sołeckiego wyniosła: 20 633,09 zł. O powyższych przedsięwzięciach zadecydowało 26 mieszkańców Emowa. Na zebraniu obecny był także zastępca wójta – Tomasz Kostyra. Wniosek mieszkańców Emowa jest obecnie sprawdzany przez urzędników gminy.

Data opublikowania strony: 24/09/2015