bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Polska kranówka. Wypełnij ankietę

Srebrny kran, z którego leje się woda do umywalki
Woda w naszych kranach jest doskonałej jakości. można ją pić bez przegotowania (Foto: pixabay.com)

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło projekt „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Zwraca się do mieszkańców wszystkich terenów naszego kraju z prośbą o wypełnienie ankiet, które pozwolą na przeprowadzenie dogłębnych analiz i przygotowanie dobrze sprecyzowanego programu. Mamy nadzieję, że Program opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury uwzględni w swoich założeniach działania lub środki finansowe dla gmin umożliwiające skuteczne rozwiązanie problemów. Ankiety należy wypełnić do 2 lutego.

Podstawą do opracowania programu są zobowiązania dotyczące pełnego wdrożenia przepisów unijnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz wejścia w życie nowej dyrektywy.

Nowa dyrektywa wprowadza szereg ważnych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów unijnych w tym zakresie. Obejmują one przede wszystkim:

  1. obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka dostaw wody w całym jej łańcuchu – od punktu poboru do punktu zgodności;
  2. zapewnienie powszechnego dostępu do wody;
  3. wprowadzenie systemu certyfikacji materiałów i produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
  4. wprowadzenie regulacji odnośnie informowania konsumentów o jakości wody;
  5. wprowadzenie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do ograniczenia strat wody w sieciach.

Przygotowanie “Programu Inwestycyjnego”, wspierającego finansowo i merytorycznie Polskę w zapewnieniu wszystkim mieszkańcom bezpiecznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymaga zebrania wielu informacji i ich analizy. Dlatego ważna jest nasza opinia!

 Ministerstwo Infrastruktury udostępniło ankiety sondażowe, które zbierają bardziej szczegółowe informacje. Skierowane są do właścicieli lub administratorów obiektów priorytetowych (ankieta nr 1), ekspertów – osób posiadających wiedzę zawodową związaną z zaopatrzeniem w wodę do picia(ankieta nr 2),  a także konsumentów (ankieta nr 3). Wszystkie trzy ankiety znajdują się na stronie: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta.

Ministerstwo udostępniło również ankietę wdrożeniową, skierowaną do wszystkich mieszkańców naszego kraju. Każdy obywatel, na podstawie posiadanej wiedzy i odczuć może przedstawić swoje stanowisko i zdecydować, do jakich obszarów systemu zaopatrzenia ludności w wodę należy kierować wsparcie finansowe, merytoryczne lub prawne aby poprawić jakość wody, ograniczyć zagrożenia związane z brakiem lub złą jakością wody a także ograniczyć nadmierne korzystanie ze środowiska (wody i energii) zmniejszając liczbę awarii, wycieków wody z sieci i niepotrzebnego jej zużycia.

Pamiętajmy, aby wypełniając ankietę, wskazać problemy, które dotyczą naszej gminy, m.in.: starą, wyeksploatowaną infrastrukturę wodociągową czy częste awarie sieci wodociągowej.Zebrane informacje, w połączeniu z innymi danymi pozwolą wyłonić priorytetowe obszary działań i je sklasyfikować. Ankieta dostępna jest na stronie: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

Ankiety należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną do 2 lutego. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

Data opublikowania strony: 26/01/2021