mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w inwestycjach. Nabór do 18 lipca

Praca w inwestycjach. Nabór do 18 lipca

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 18 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. prowadzenie inwestycji z zakresu budowy dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej i innych;
 2. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania pasem drogowym.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. wykształcenie – min. średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane, elektryczne);
 3. rok stażu pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość cyklu inwestycyjnego oraz podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów
  o drogach publicznych.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane, elektryczne);
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 18 lipca do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna (05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59) z dopiskiem „Nabór na stanowisko w Wydziale Inwestycji – oferta nr 14/2022” lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl lub
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 07/07/2022