Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w inwestycjach. Nabór do 25 kwietnia

Uśmiechnięty brodaty mężczyzna w koszuli w kratkę ściska wyciagniętą dłoń. Drugi uśmiechnięty mężczyzna w szarym swetrze przygląda się tem.
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy na zastępstwo w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna . Dokumenty można składać do25 kwietnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in. przygotowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie: umowa na zastępstwo,pełen etat / umowa zlecenia;
 2. wynagrodzenie nie mniej niż 3600 zł brutto miesięcznie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane, elektryczne);
 3. 3 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość cyklu inwestycyjnego oraz podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane, elektryczne);
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie 25 kwietnia do godz.12,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Inwestycji – oferta nr 6/2022”.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 15/04/2022