Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w urzędzie. Szukamy osoby do Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Przedłużyliśmy nabór kandydatów do pracy w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 22 lutego 2024 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • monitoring dostępnych funduszy zewnętrznych na realizację projektów;
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań ze środków krajowych – programy rządowe, wojewódzkie, ochrony środowiska, inne;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych;
 • realizowanie i prowadzenie zamówień wg. Regulamin udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych;
 • realizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • wykształcenie wyższe;
 • 3 – letni staż pracy;
 • 2- letnie doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych tj. doświadczenie zawodowe w samodzielnym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź z programów krajowych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość przepisów i regulacji dotyczących funduszy unijnych i środków zewnętrznych, ustawy Pzp.;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach wdrażających programy europejskie w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 • znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2021-2027;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu realizacji programów, projektów/ działań finansowanych ze środków zewnętrznych, procedur aplikacyjnych  i rozliczania dotacji, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 • umiejętność pracy w generatorach wniosków aplikacyjnych oraz w generatorach wniosków o płatność;
 • udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu funduszy unijnych;
 • studia podyplomowe w zakresie administrowania środkami unijnymi będą dodatkowym atutem;
 • prawo jazdy kat. B;
 • komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem ePUAP.

w terminie do 22 lutego 2024 r. do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór do Wydziału Rozwoju Gospodarczego – oferta nr 1/2024”.

Więcej informacji udziela:

w sprawach merytorycznych Justyna Sadkowska – naczelnik w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

w sprawach proceduralnych Agnieszka Karwowska – naczelnik  w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 09/02/2024