mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w kadrach. Nabór do 14 kwietnia

Praca w kadrach. Nabór do 14 kwietnia

Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna w ramach umowy na zastępstwo. Dokumenty można składać do 14 kwietnia do godz. 12.00.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in. prowadzenie spraw z zakresu kadr, w tym m.in.:

 1. przygotowywanie projektów dokumentów i pism kadrowych (umów o pracę, porozumień, świadectw pracy itp.);
 2. obsługa programu kadrowego Vulcan;
 3. dokonywanie do ZUS zgłoszeń, wyrejestrowań i zmian.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat, umowa na zastępstwo;
 2. wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto miesięcznie;
 3. praca w budynku przy ul. Lubelskiej 59;
 4. stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;
 5. w budynku brak windy;
 6. w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim;
 7. stanowisko przygotowane jest do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością słuchową (pętla indukcyjna);
 8. brak specjalistycznych urządzeń na stanowisku pracy umożliwiających pracę osobom niewidomym;
 9. praca wymagająca obsługi urządzeń: komputera, drukarki, tel./faks, ksero;
 10. pracodawca stosuje art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: ustawa o pracownikach samorządowych i Kodeks pracy.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. dobra organizacja pracy;
 2. umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie do dnia 14.04.2022 r. do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 4/2022″.

Więcej informacji na ten temat udziela Agnieszka Karwowska, Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

 

Data opublikowania strony: 06/04/2022