bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w urzędzie. W Wydziale Gospodarki Komunalnej

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 28 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowywanie projektów pism urzędowych;
 2. prowadzenie korespondencji papierowej i elektronicznej z przydzielonych spraw dotyczących pracy wydziału;
 3. archiwizowanie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw i zadań;
 4. pomoc pracownikom w bieżącej pracy (prowadzenie rejestrów spraw, udział w wizjach lokalnych, współpraca z opiekunami świetlic).

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. średnie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie);
 4. obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość pakietu MsOffice.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. komunikatywność;
 2. odpowiedzialność;
 3. obowiązkowość.

Wymagane dokumenty można dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub  przesłać listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do 28 lipca do godz.10.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór do Wydziału Gospodarki Komunalnej – oferta nr 10/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska, naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 24/07/2023