Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w urzędzie. W Wydziale Gospodarki Komunalnej

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Wydłużyliśmy termin naboru na wolne stanowisko w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 14 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

I.   prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania pasem drogowym:

 1. przygotowywanie projektów decyzji, zgód, pism w sprawie lokalizowania w pasie drogowym urządzeń obcych;
 2. przygotowywanie projektów decyzji, zgód, pism w sprawie zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczania urządzeń obcych;
 3. przekazywanie i odbiór pasa drogowego;
 4. prowadzenie interwencji w sprawie stanu nawierzchni dróg, zdarzeń losowych;

II.  prowadzenie przydzielonych spraw dotyczących wydatkowania funduszu sołeckiego – planowanie, realizacja i rozliczenie;

III. przygotowywanie informacji dotyczących pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej między innymi na: stronę www urzędu, tablice ogłoszeń, do biuletynu „Powiązania”;

IV. przygotowywanie sprawozdań i raportów w sprawach związanych z realizacją powierzonych obowiązków służbowych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne);
 3. 1 rok stażu pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość pakietu MsOffice;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawowa znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o drogach publicznych.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne;
 2. zdolności analityczne i organizacyjne;
 3. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 4. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty można dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub  przesłać listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do 14 lipca do godz.15.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór do Wydziału Gospodarki Komunalnej – oferta nr 8/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska, naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 10/07/2023