mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Praca w urzędzie. W Wydziale Inwestycji

Praca w urzędzie. W Wydziale Inwestycji

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Aplikacje można składać do 15 lipca.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawa znajomości prawa budowlanego, cyklu inwestycyjnego oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku technicznym;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 3. znajomość środowiska Microsoft;
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowanie i prowadzenie realizowanych zadań inwestycyjnych;
 2. sprawozdawczość wynikająca z pracy wydziału;
 3. przygotowanie i realizacja powierzonych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego;
 4. prowadzenie rozliczeń finansowych powierzonych zadań inwestycyjnych,
 5. realizacja i prowadzenie zamówień wg. regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł.

Dokumenty można dostarczyć do 15 lipca 2021 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. osobiście do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie;
 2. przesłając listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.lech@wiazowna.pl;
 4. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Na zamkniętej kopercie z dokumentami należy dopisać: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 10/2021”.

Więcej informacji udziela Kamila Lech – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 52, e-mail: k.lech@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 08/07/2021