radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Dofinansowanie do ogrzewania domu

Dofinansowanie do ogrzewania domu

Jak informuje na swojej stronie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie, w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek osobom fizycznym posiadającym prawo własności lub będącymi współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osobom, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.

Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja – 53 tys. złotych.

W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek). W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami – celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu. Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.

info. z http://www.wfosigw.pl/

Kontakt do WFOŚiGW: tel. 22 504 41 00

Data opublikowania strony: 13/07/2018