bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program GKRPA i przeciwdziałania narkomanii. Ruszyły konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2021.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2021.

Konsultacje odbywają się od 6 do 20 listopada 2020 r.  Opinie, wnioski i uwagi należy wpisać na formularzu konsultacyjnym (dostępny pod tekstem) i można:

  1. przesłać elektronicznie drogą mailową na adres: e.rozanska@wiazowna.pl;
  2. wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna;
  3. przesłać tradycyjną pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt programu na rok 2021, udostępnione są do publicznego wglądu:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
  2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
  3. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Termin upływa 20 listopada 2020 r. Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane. Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 09/11/2020