bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program “Kultura w sieci”. Ruszył nabór wniosków

Plakat akcji Kultura w sieci
Plakat akcji Kultura w sieci

Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Kultura w sieci”. Można zyskać nawet 150 tys. zł  dofinansowania na działania związane z prezentacją wydarzeń kulturalnych i udostępnianie zasobów kulturalnych on-line. Dokumenty należy złożyć do 20 kwietnia.

Celem „Kultury w sieci” jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Program wspiera zadania rozwijające kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

Kto może wnioskować o pomoc?

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych),
  2. organizacje pozarządowe i fundacje,
  3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
  4. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na co można zdobyć dofinansowanie?

  1. warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
  2. wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami, udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami), wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury,
  3. udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  4. tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
  5. tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Zadania objęte programem realizować można od 1 maja do 30 października 2020 r. NCK przyznaje dotację do 100 proc. kosztów zadania. Wkład własny nie jest wymagany, ale jest możliwy. Wysokość dofinansowania to od 5 tys. do 150 tys. zł.

Nabór trwa do 20 kwietnia 2020 r. Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Kultury: https://www.nck.pl/

Data opublikowania strony: 07/04/2020