bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program „Mój Prąd”. Założenia szczegółowe

Panele słoneczne na dachu domu
Panele słoneczne na dachu domu

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program „Mój Prąd”. Będzie można ubiegać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej od 2kW do 10 kW. Maksymalnie dostaniemy 5 tys. zł.

Jak czytamy na stronie www.gov.pl, głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50 % kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 tys. zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Szczegółowe założenia programu:

 • Dofinansowane można uzyskać na mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Maksymalna wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej (do 50 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne) to 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane to koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu może być osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je będzie przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 r. (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może zostać udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie trzech lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września. Nabór wniosków będzie prowadzony tylko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Więcej informacji można uzyskać w NFOŚiGW: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, tel. 22 45 90 000 lub 22 45 90 001, e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl.

Źródło: www.gov.pl

Data opublikowania strony: 07/08/2019