radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Program „Mój Prąd”. Założenia szczegółowe

Program „Mój Prąd”. Założenia szczegółowe

Panele słoneczne na dachu domu

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program „Mój Prąd”. Będzie można ubiegać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej od 2kW do 10 kW. Maksymalnie dostaniemy 5 tys. zł.

Jak czytamy na stronie www.gov.pl, głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50 % kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 tys. zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Szczegółowe założenia programu:

 • Dofinansowane można uzyskać na mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Maksymalna wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej (do 50 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne) to 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane to koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu może być osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je będzie przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 r. (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może zostać udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie trzech lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września. Nabór wniosków będzie prowadzony tylko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Więcej informacji można uzyskać w NFOŚiGW: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, tel. 22 45 90 000 lub 22 45 90 001, e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl.

Źródło: www.gov.pl

Data opublikowania strony: 07/08/2019