mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Projekt budżetu 2021 r. Rekordowe środki na inwestycje

Projekt budżetu 2021 r. Rekordowe środki na inwestycje

Stosy srebrnych monet. Rosną od lewej do prawej

Wójt Gminy przedstawił projekt budżetu na 2021 r. Zawarte w nim informacje będą teraz przedmiotem oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy Wiązowna. Komisje rady spotkają się wkrótce, by zaopiniować plan finansowy na przyszły rok, a następnie – w przypadku pozytywnej opinii – rada zatwierdzi projekt na sesji.

Dochody budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie 127.781.921,73 zł. Dochody bieżące to 113 972 849,20 zł, natomiast dochody majątkowe to 13 809 072,53 zł. Na oświatę wg zapewnień Ministra Finansów otrzymamy tylko 17 521 633,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 36 892 260 zł (38 % budżetu gminy). Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Z PITu mieszkańców otrzymamy wg Ministra Finansów 38 874 506,00 zł, a z CIT 1 000 000,00 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju.

Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 486 142,00 zł (mniej o 210 167,00 zł w stosunku do 2020 r.). Wysokość tej wpłaty do budżetu państwa zależy od wysokości wskaźnika G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców, który dla Gminy Wiązowna wynosi 4 095,66 zł i stanowi 195,20 % średniego wskaźnika Gg dla kraju, wynoszącego 2 098,22 zł. Aby kwota oddawana z naszych podatków była mniejsza, potrzebujemy odpowiedzialnego zachowania nas wszystkich – przede wszystkim meldowania się w miejscu zamieszkania i odprowadzania podatków do otwockiego urzędu skarbowego. Prawie 2,5 mln zł „janosikowego” rocznie to kilometry chodników, ścieżek rowerowych czy oświetlenia ulicznego!

Przyszłoroczne wydatki wyniosą 130 876 615,66 zł. Wydatki bieżące szacowane są na 96 396 170,58 zł, zaś wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 34 480 445,08 zł, tj. 26,35% wydatków ogółem.

Duże środki przeznaczymy na współpracę z policją. Ponad 800 tys. zł przekażemy na dokończenie budowy Posterunku Policji w Wiązownie przy ul. Leśnej. A 136 575,00 zł wydamy na dofinansowanie etatu dzielnicowego i etat pracownika administracyjnego na tym posterunku. Kwotę 2 085 150,00 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i ościennymi gminami – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 720, 722 i 730, a także linii L: L20, L22 i L48. Ponad 3 700 000 zł kosztować nas będzie utrzymanie dróg gminnych – te środki będą w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, który zarządza naszymi drogami, dba o ich przejezdność i zajmuje się utrzymaniem wybudowanych chodników i ścieżek rowerowych. Po oddaniu do użytku S17, otrzymamy także do utrzymania kilometry dróg serwisowych. To będzie kolejny gigantyczny wydatek, na który musimy wtedy przeznaczyć kolejne środki.

Ponad 1,1 mln zł otrzymają organizacje pozarządowe. Należą do nich ochotnicze straże pożarne, które z budżetu gminy finansują swoją działalność, a także kluby sportowe i inne stowarzyszenia, realizujące zadania publiczne lub współpracujące z nami przy projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Na partycypację trzeciego sektora w życiu gminy w przyszłym roku przeznaczymy najwięcej środków w historii gminy. Aż 200 000 zł przeznaczone zostało na tzw. inicjatywy lokalne, czyli projekty realizowane przy udziale finansowym lub organizacyjnym mieszkańców.

Po zatwierdzeniu ostatecznego kształtu budżetu przez radę gminy, nasze wydziały i jednostki organizacyjne przekażą odpowiedzi do wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli propozycje działań do przyszłorocznego budżetu. A tych wpłynęło ponad 200.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna.

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,35714,zarzadzenia-wojta-od-nr-1113032020.html

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym: tel. 22 512 58 40.

Data opublikowania strony: 15/11/2020