bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekty edukacyjne. Zdobądź dofinansowanie

Dwoje dzieci siedzące tyłem. Przed nimi komputer na którym widać mapę Polski
Dostęp do internetu zapewnia dostęp do informacji z całego świata (Foto: pixabay.com)

Można starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy. Wnioski o dofinansowanie można zacząć składać pod koniec października.

Zachęcamy organy prowadzące szkoły, placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne  i podmioty posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie na dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs przewiduje wsparcie przedsięwzięć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na poziomie podstawowym po edukację ponadpodstawową (ogólną).

Szansę na dofinansowanie mają projekty ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży m.in. w obszarach: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i porozumiewania się w językach obcych. Wspierane będą pomysły na kreowanie postaw lub umiejętności, m.in. takich jak innowacyjność, przedsiębiorczość, kreatywność, praca zespołowa, krytyczne myślenie. Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe poprzez wdrożenie nowych eksperymentalnych form i programów nauczania, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjne.

Jak otrzymać dotację? Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 31 października do 28 listopada br. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępny na www.omw.um.warszawa.pl oraz na www.funduszedlamazowsza.eu. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w punkcie przyjmowania wniosków (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa) pod nr tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.).

 

Plakat akcji Środki na edukację

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin, w tym Gminy Wiązowna, wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane.

Dzięki ZIT w naszej gminie powstała pierwsza ścieżka rowerowa w ramach projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF z udziałem środków z Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 7,8 mln zł, w tym ponad 4,9 mln zł pochodziło z dotacji.

Data opublikowania strony: 18/10/2019