bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przebudowa budynku gminnego w Gliniance. Otrzymaliśmy dofinansowanie

„Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna – budynek w Gliniance”.

Pod tą nazwą zadania inwestycyjnego kryją się prace budowlane jakie rozpoczęły się w budynku usługowo-handlowym w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 44/46. Mają one na celu przede wszystkim termomodernizację tego budynku ale także dążenie do wykorzystania jego potencjału wynikającego z racji położenia w centrum Glinianki.

Jest wykonywana przebudowa i nadbudowa budynku z adaptacją poddasza na cele użyteczności publicznej połączona z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu, zmianą źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą oświetlenia na LED.

W ramach adaptacji i nadbudowy budynku powstanie także przestrzeń dedykowana mieszkańcom na świetlicę wiejską. Prowadzone roboty budowlane mogą utrudniać dostęp do znajdujących się w tym budynku lokali użytkowych. Przepraszamy za uciążliwości i prosimy o wyrozumiałość.

Mamy nadzieję, że efekt końcowy prowadzonych prac zrekompensuje obecne utrudnienia dostępności i zadowoli wiele osób korzystających z usług znajdujących się wewnątrz lokali użytkowych. Zakres świadczonych tam usług nie zmieni się. Wykonaniem robót zajmuje się firma La Belle Maison Michał Kunatkowski z Karczewa. Wartość realizowanej umowy z wykonawcą wynosi: 3.223.617,62 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu. Dofinansowanie projektu w kwocie: 1.514.403,34 zł.

Więcej informacji udziela Tadeusz Dąbrowski – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail. t.dabrowski@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 19/05/2023