Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie rozwija talenty dzieci

„Talent był i pozostanie darem, często wielkie talenty za które odpowiadają wszyscy, pozostają w ukryciu, choć otrzymuje go tylko jednostka.”(Plaut) (K.R. Jaśkiewicz)

Zdolności człowieka to dyspozycja do jakiegoś typu działalności. Każdy człowiek posiada jakieś uzdolnienia, które są zróżnicowane od poziomu ich nasilenia. Mogą występować na poziomie: małym, przeciętnym, dużym, wybitnym. Wybitne uzdolnienia są nazywane talentem.. Uzdolnienia są cechą wrodzoną, ale rzadko są dziedziczone. Dziecko nie musi posiadać zdolności rodziców.

Utalentowane dziecko, to marzenie wielu rodziców. Aby marzenie to było możliwe, trzeba zadbać o rozwój dziecka już od najmłodszych lat. Wiek przedszkolny ma wielkie znaczenie dla kształtowania talentów. Dzieci w tym okresie cechuje dynamiczny rozwój we wszystkich sferach. Najefektywniejszą formą rozwijania uzdolnień dzieci jest pielęgnowanie zainteresowań- dostarczanie zadań, właściwa motywacja. Zarówno rodzic jak i nauczyciel powinien dostarczać dziecku takich „wrażeń”, (zajęć, zabawy), aby dostrzec u dziecka zdolności i je rozwijać. Dziecko stawiane przed różnymi zadaniami z czasem wybierze sobie te, które dadzą mu najwięcej radości (malowanie, sport, śpiewanie, taniec). Rolą rodzica

i nauczyciela jest pobudzanie ciekawości i zachęcanie do różnych aktywności, rozwijających w dzieciach drzemiące talenty. Rozwijanie zdolności zależy od zadań, jakie stawiamy dziecku.

Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie stara się rozwijać talenty swoich podopiecznych. Dzieci spotykają się z różnymi aktywnościami, które mają istotny wpływ na rozwój ich uzdolnień.Oprócz realizowanych zadań zawartych w podstawie programowej przedszkolaki mają zapewnione dodatkowe działania rozwijające talenty. Dzieci w ciągu każdego roku szkolnego biorą udział w kilkudziesięciu konkursach. Są to konkursy plastyczne, muzyczne, ekologiczne, artystyczne, recytatorskie. Uczestniczą w konkursach wewnątrzprzedszkolnych, gminnych, powiatowych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.

W ostatnim czasie, 5 kwietnia 9 dzieci reprezentowało naszą placówkę w finale XII Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Zakręcie. Udział w konkursie zakończył się sukcesem, 6 naszych dzieci zostało nagrodzonych pamiątkowymi dyplomami i nagrodami.

6 kwietnia zorganizowaliśmy w naszej placówce  II wewnątrzprzedszkolny Konkurs Piosenki „Mam talent muzyczny”. Konkurs przeprowadzono przy współpracy rodziców z nauczycielami. Nauczyciele organizując konkurs wspomagali rodziców przy wyborze utworu i przy nauce piosenki. Za cel postawiono sobie: wyłonienie talentów muzycznych oraz rozwijanie dalej zdolności dzieci. Dzieci podczas „zdrowej” rywalizacji uczyły się: godzenia z porażką, rozwijały swoją pamięć, słownictwo, uczyły się właściwego zachowania scenicznego, nabierały pewności siebie, co zaowocuje lepszym nawiązywaniem kontaktów społecznych. Do konkursu przystąpiło 31 przedszkolaków. Powołano jury, w skład, którego wchodzili: Pani Ewa Kołodziejczyk- Dyrektor przedszkola, Pan Roman Sadowski- (muzyk estradowy o specjalności gitara. W GOK w Wiązownie zajmuje się nagłośnieniem, zespołami muzycznymi, akompaniamentem dla wokalistów i nauką gry na gitarze. Swoich podopiecznych przygotowuje do występów na konkursach wokalnych i muzycznych) oraz Pani Ewa Nowak- emerytowany nauczyciel muzyki. Przed ogłoszeniem wyników najstarszej grupie dzieci, jury udzieliło lekcji, dlaczego warto śpiewać i rozwijać swoje talenty? Pan Roman udzielił kilku rad małym wokalistom, co robić, aby odnieść sukces na scenie podczas kolejnych konkursów muzycznych.

Wyłonieni zwycięzcy będą mogli dalej rozwijać swoje zdolności już 20 kwietnia uczestnicząc w IX Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej w GOK w Wiązownie.

Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem”, jest miejscem, w którym każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania. Nauczyciele nieustannie poszukują ciekawych i skutecznych sposobów wspierania uzdolnień dzieci. Przedszkole stara się stworzyć dzieciom warunki do pełnego wykorzystania ich wrodzonego potencjału i możliwości.

 

Agnieszka Nowicka;Ewa Budny

Nauczycielki z Gminnego Przedszkola

,,Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie

Data opublikowania strony: 07/04/2016