mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przemoc ekonomiczna. “Pieniądze są tylko moje”

Przemoc ekonomiczna. “Pieniądze są tylko moje”

Męskie ręce trzymaają otwarty, pusty portfel
Sprawca przemocy ekonomicznej wykorzystuje uzależnienie partnera od swoich dochodów lub majątku do znęcania się nad nim (Foto: pixabay.com)

Bardzo rzadko wspomina się o niej głośno, a polskie sądy prawie w ogóle się nią nie zajmują. Brak dokładnych liczb, które pokazują jej skalę.  Przemoc ekonomiczna, bo o niej mowa, w rodzinie dotyka nie tylko współmałżonków, ale także dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Przemoc ekonomiczna jest formą przemocy psychicznej. Definiuje się ją jako “zachowania mające na celu kontrolę zdolność jednego partnera wobec drugiego do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów gospodarstwa domowego. To nadużycia ekonomiczne, których celem jest utrzymanie dominacji i kontrola partnera“.

O przemocy ekonomicznej mówimy wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia potrzeby władzy i kontroli partnera lub przerzuca na niego odpowiedzialność za koszty utrzymania domu.

Sprawca wykorzystuje uzależnienie partnera od swoich dochodów lub majątku do znęcania się nad nim. Zabiera lub uniemożliwia dostęp do konta bankowego, wydziela i kontroluje wydatki oraz utrudniania podjęcie pracy lub robi wszystko, aby partner ją stracił. Sprawca uzależnia przekazanie środków finansowych na utrzymanie rodziny od spełnienia jego warunków i poprzez szantaż zmusza partnera do uległości i posłuszeństwa.

Przemocą ekonomiczną jest też kontrolowanie dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, edukacji, wyłączenie z podejmowania decyzji finansowych, brak uprawnień do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z zakresu prawa własności.

Przemoc ekonomiczną jest również niszczenie rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność, pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku bądź niepełnosprawności nie może zaspokoić niezbędnych potrzeb.

Przemoc ekonomiczna może stanowić przejaw przemocy psychicznej, a ta jest uznawana w Polsce za przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności.

Jeśli przemoc dotyczy rodziny, wsparcie może zapewnić Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które prowadzi całodobową infolinię, gdzie można uzyskać pomoc merytoryczną, psychologiczną i prawną. Numer to 801 120 002.

W rozwiązaniu problemu może pomóc również pracownik socjalny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel: 22 780 46 59, 610 45 53) lub specjalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna.

Data opublikowania strony: 01/12/2020