mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Przetargi na gminne nieruchomości odwołane

Przetargi na gminne nieruchomości odwołane

Działając na postawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, Wójt Gminy Wiązowna z ważnych powodów odwołuje sześć przetargów.

Są to:

  1. III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działki ew. nr 907/2 obr. geod. Duchnów, o pow. 0,1633 ha, wyznaczony na dzień 29 marca 2021 r. na godz. 10:00.
  2. III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działki ew. nr 907/3 wraz  z udziałem ½ części prawa własności do dz. nr ew. 907/7, obr. geod. Duchnów, o pow. 0,1633 ha, wyznaczony na dzień 29 marca 2021 r. na godz. 11:00.
  3. III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działki ew. nr 907/4 wraz  z udziałem ½ części prawa własności do dz. nr ew. 907/7, obr. geod. Duchnów, o pow. 0,1633 ha, wyznaczony na dzień 29 marca 2021 r. na godz. 12:00.
  4. III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działki ew. nr 907/5 obr. geod. Duchnów, o pow. 0,1500 ha, wyznaczony na dzień 29 marca 2021 r. na godz. 13:00.
  5. III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działki ew. nr 907/6 obr. geod. Duchnów, o pow. 0,1499 ha, wyznaczony na dzień 29 marca 2021 r. na godz. 14:00.
  6. III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działki ew. nr 907/8 obr. geod. Duchnów, o pow. 0,1270 ha, wyznaczony na dzień 29 marca 2021 r. na godz. 15:00.

Powodem odwołania przetargów jest konieczność dokonania ponownej analizy sposobu optymalnego i racjonalnego zagospodarownia terenu, na którym znajdują się również przedmiotowe nieruchomości.

Informację o odwołaniu przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązowna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiązowna (www.bip.wiazowna.pl), w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wiązowna, zostanie on zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu, na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Przetargi na sprzedaż wymienionych nieruchomości zostaną powtórzone w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Więcej informacji udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 28/09/2021