mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Przyznawanie „małego grantu”. Regulamin

Przyznawanie „małego grantu”. Regulamin

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

W celu ułatwienia składania ofert, a także rozliczania dotacji przyznawanych organizacjom pożytku publicznego, powstał „Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu Gminy Wiązowna (tryb pozakonkursowy)”.

Dokument ten w sposób przejrzysty przedstawia wszystkie etapy dotyczące realizacji zadań publicznych w formie małego grantu, od sposobu złożenia oferty na realizację zadania do przekazania sprawozdania z wykorzystanej dotacji. Główne założenia regulamin to:

  1. zadanie publiczne ma być dostępne dla mieszkańców gminy – zasady uczestnictwa muszą być wskazane w ofercie (np. zaproszenie, wstęp wolny);
  2. okres realizacji zadania wynosi nie więcej niż 90 dni i musi się odbywać w roku budżetowym, czyli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego;
  3. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 2000 zł na dane zadanie, realizowane w jednej miejscowości w danym roku;
  4. jedna organizacja może złożyć w ciągu roku maksymalnie dwie oferty.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 02/03/2021