radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Rafał Nejman

Rafał Nejman

Rafał Nejman

Mój okręg wyborczy: Emów, Radiówek
tel. 510 502 982
email: r.nejman@wiazowna.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Inwestycyjna – Przewodniczący,
– Komisja Rewizyjna

OPINIA O UBIEGŁOROCZNYM BUDŻECIE

2016 rok:

Ja jestem zadowolony z wykonanych inwestycji z budżetu 2016 . Udało się zrealizować kilka konkretnych przedsięwzięć, tak  bardzo istotnych dla mieszkańców gminy. Największy sukces to nowy SUW Rzakta. To duża inwestycja za ponad 2 mln zł. Teraz  jest  czysta, bardzo dobra  woda dla Glinianki i okolic,  i jest  zabezpieczenie z odpowiednią rezerwą  wodną  na przyszłość. Pozostałe inwestycje to przede wszystkim poprawa stanu dróg gminnych wraz z ich doświetleniem jak też pomoc rzeczowa na drogach powiatowych w gminie. Na te cele też zostały wygospodarowane znaczne środki  z  gminnego budżetu. Ponadto zrealizowanych zostało kilka autorskich pomysłów Wójta, które okazały się bardzo udane. Tak jak powiedziałem to w roku ubiegłym, budżetu inwestycyjnego  nie można oceniać w zestawieniu tylko jednorocznym. Efekty widać dopiero za jakiś czas, zwykle po 2-3 latach. Przed nami jeszcze sporo  do wykonania i  trzeba cierpliwie poczekać.

2015 rok:

W tej chwili nie będę oceniał budżetu 2015 r. Właściwe oceny niech wystawią mieszkańcy. Uważam, że nie można tego ujmować w zestawieniu jednorocznym. Ja ocenię to za pewien czas, gdy bardziej widoczne będą efekty wieloletniej pracy Wójta i Rady Gminy Wiązowna. Według mnie najważniejszym działaniem za 2015 r. było uruchomienie szkoły w Malcanowie, a następnie podłączenie Radiówka i części Żanęcina do gminnej kanalizacji. To są elementy prawidłowego kierunku działań urzędu.

Urodziłem się w 1971 r. Jestem emerytowanym policjantem i radnym VI i VII kadencji. Interesują mnie wszelkie zagadnienia ukierunkowane na rozwój Gminy Wiązowna (priorytet to zrównoważony rozwój całej gminy).

Data opublikowania strony: 29/06/2015