bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ranking Samorządów 2019. Wiązowna wśród najlepszych

Urząd Gminy Wiązowna. Wejście główne
Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna jest od strony ul. Lubelskiej (Foto: UG Wiązowna)

Podczas finałowej gali “Rankingu Samorządów 2019” w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie wręczono wyróżniania najlepszym miastom i gminom w Polsce pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju. W pierwszej dziesiątce gmin wiejskich znalazła się Wiązowna, a na Mazowszu jesteśmy numerem “1”.

W “Rankingu Samorządów 2019”, w ramach którego przebadano 1548 gmin wiejskich, nasza gmina znalazła się na ósmej pozycji. Zaś na Mazowszu jesteśmy numerem “1”! Zasady Rankingu Samorządów określa niezależna kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP. Jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Trwałość ekonomiczno-finansowa to m.in. zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, a także efektywność zarządzania finansami czy budowa potencjału rozwojowego. Trwałość społeczna obejmuje te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Bierzemy tu pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) i wymierne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego (np. budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Z kolei trwałość środowiskowa obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniem do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia, choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej czy redukcji emisji spalin i smogu. Osobną kategorią jest jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia “Rankingu Samorządów” są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie.

Więcej informacji oraz pełen ranking można znaleźć na stronie: regiony.rp.pl.

Data opublikowania strony: 01/10/2019