mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Relacja z czerwcowej sesji Rady Gminy

Relacja z czerwcowej sesji Rady Gminy

Na sesji, która odbyła się 27 czerwca br. radni podjęli 17 uchwał. Najważniejsza z nich to przeznaczenie 100 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Otwocku.

Podjęli również uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny »B«. Przy opracowywaniu planu wyważono interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dzięki planowi zostanie przyspieszony czas wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji projektowanych w jego obszarze. Zdecydowali również o nabyciu w formie darowizny działek w celu powiększenia terenu szkoły w Malcanowie.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła umowy partnerskiej z m. st. Warszawą dotyczącą realizacji projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”. Realizacja efektywnej i kompleksowej promocji gospodarczej wymaga skoordynowanego działania, wykorzystującego potencjały poszczególnych gmin tworzących WOF oraz firm gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne. Umożliwi to rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych, co przełoży się na wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF. Umowa będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o środki unijne.

Data opublikowania strony: 28/06/2017