radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Relacja z LIV Sesji Rady Gminy

Relacja z LIV Sesji Rady Gminy

Radni na marcowej sesji podjęli 20 uchwał. Wśród nich znalazły się uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy, które pozwolą na złożenie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.813.118,00 zł na „Rewitalizację przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – ZADANIE 1 – Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53” (pawilon). W ramach zadania zostaną wykonane prace termomodernizacyjne oraz rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania.

Radni zajęli się zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Wiązowna Kościelna Gródek – bis”, która polega na wprowadzeniu nowych zapisów odnoszących się do zapewnienia mniejszej liczby miejsc parkingowych. Obecnie na terenie objętym ww. planem istnieją już inwestycje zajmujące znaczne powierzchnie z jednoczesnymi niewielkimi potrzebami parkingowymi, natomiast uchwały nakładały obowiązek posiadania większej ilości miejsc parkingowych, które nie są wykorzystywane.

Głosowali również nad szeregiem uchwał środowiskowych takich jak np. wykaz kąpielisk i ustalenie sezonu kąpielowego na terenie gminy, który obowiązywać będzie od 15 czerwca do 31 sierpnia. Ponadto, jak co roku, radni przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2018 roku”. Program określa zasady na jakich gmina podejmuje interwencję w sprawach bezdomnych zwierząt i co robi by zmniejszyć tę bezdomność.

Podjęte zostały trzy uchwały w sprawie zwiększenia pomocy dla Powiatu Otwockiego na: modernizację chodnika w Wiązownie na ul. Kościelnej, wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do przejścia dla pieszych przy budynku po gimnazjum w Gliniance, wybudowania chodnika w Woli Karczewskiej, które wynika z wyższych kwot zaproponowanych przez oferentów. Te zwiększenia dadzą możliwość zawarcia umów na realizację powyższych zadań.

To tylko niektóre z uchwał, którymi zajęli się radni. Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz w Biurze Rady, pok. 207. Przypominamy, że sesje zawsze są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy na kolejną z nich 24 kwietnia.

Data opublikowania strony: 06/04/2018