radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Relacja z październikowej sesji Rady Gminy

Relacja z październikowej sesji Rady Gminy

Na październikowej sesji (31.10) radni podjęli 16 uchwał. Zatwierdzili zaproponowane zmiany w uchwale budżetowej, w której zwiększono planowane dochody w związku ze wzrostem wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych.

Dzięki sprzedaży jednej z dużych firm zarejestrowanych na naszym terenie do budżetu trafi prawie 1 mln 300 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone będą na remont pawilonu w centrum Wiązowny, gdzie powstanie nowa siedziba ośrodka kultury. Przejmując budynek samorząd liczył się ze sporymi kosztami jego remontu. Zaplanowano dwie możliwości finansowania inwestycji: pozyskanie pieniędzy z funduszy zewnętrznych (z programu rewitalizacji gminy) lub prowadzenie remontu etapami z budżetu gminy. Ponieważ na razie nie udało się uzyskać dofinansowania zewnętrznego na gruntowny remont, pierwszy etap zostanie przeprowadzony własnym sumptem. Dodatkowe pieniądze pozwolą znacznie przyśpieszyć pierwszy etap remontu. Wygospodarowane zostały również dodatkowe środki w wysokości 100 tys. zł na zakup kruszywa na remont dróg gruntowych, gdyż tegoroczne obfite opady deszczu zniszczyły nasze drogi. Zakład Wodociągów i Kanalizacji (od 1 stycznia Zakład Gospodarki Komunalnej) otrzymał również pieniądze na zakup niskopodłogowej przyczepy do przewozu walca.

Radni głosowali też nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego „Zakręt południe”. To kolejna tego typu zmiana w planach. I jak zwykle chodzi o przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Te fragmenty planów, które rodzą spory czy objęte są procedurą odwołań lub dodatkowych konsultacji, są wyłączane z uchwał. To pozwala przyjąć pozostałą, bezsporną część planu bez zbędnej zwłoki.

Radni podjęli decyzję o nieskorzystaniu z prawa do pierwokupu działki położonej na tyłach Urzędu Gminy, należącej dziś do GS-u. Spółdzielnia wystawiła działkę na sprzedaż i znalazła prywatnego nabywcę za cenę, która jest dla nas zbyt wysoka, szczególnie biorąc pod uwagę koszty prowadzonej rozbudowy i termomodernizacji szkół. Przyjęty jednak przed paroma miesiącami plan rewitalizacji tej części gminy zabezpiecza interesy mieszkańców. Nieruchomość, nawet po sprzedaży prywatnemu inwestorowi, nie będzie mogła zostać zabudowana w sposób dowolny. Plan rewitalizacji zakłada ożywienie gospodarcze tej części Wiązowny, ale uniemożliwia prowadzenie biznesu uciążliwego dla mieszkańców. Nowy właściciel nie będzie miał dowolności w wykorzystaniu działki, a zagospodarowanie nieruchomości będzie wymagało szczegółowych uzgodnień z naszym urzędem.

Na poprzedniej sesji radni zdecydowali o przystąpieniu do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”, a na obecnej zatwierdzili jej regulamin. Dzięki temu od nowego roku nasi seniorzy będą mogli korzystać z wielu zniżek.

Nadano nazwy ulicom w Czarnówce: ul. Kwiatowa i Boryszewie, ul. Frezji, co przyczyni się do uporządkowania numeracji dla obecnej i przyszłej zabudowy.
W związku ze zmianą systemu oświaty potwierdzono, że na terenie naszej gminy działają cztery ośmioklasowe szkoły podstawowe: w Gliniance im. Wincentego Witosa, w Malcanowie, w Wiązownie im. Bohaterskich Lotników Polskich, w Zakręcie im. Cypriana Kamila Norwida.

Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglądu w Biurze Rady, pok. 207.

Data opublikowania strony: 03/11/2017