bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Rodzina 500+”. Ruszył nabór wniosków drogą elektroniczną

Duża rodzina. Kobiet i meżyzna wraz z czwróką dzieci siedzą na brązowej kanapie
Wnioski w programie "Rodzina 500+" można już składać drogą elektroniczną (Foto: Adobe Stock)

Zmienił się termin składania wniosków w rządowym programie “Rodzina 500+”. Jeśli rodzic lub opiekun nie zrobi tego do końca czerwca, to nie otrzyma świadczenia z wyrównaniem.  

Od tego roku prawo do 500+ na dziecko będzie ustalane na roczny okres trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia będzie złożenie wniosku do gminnego organu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku naszej gminy to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Radiówku.

Wnioski o ustalenie prawa do 500+ na dziecko na nowy okres, rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r., można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną. W przypadku naszych mieszkańców należy pamiętać, aby wybrać właściwe miejsce składania wniosku. To “Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku”.  Od 1 kwietnia wnioski składamy drogą tradycyjną – bezpośrednio w GOPS lub przesłać pocztą. 

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:  

  1. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia:  https://empatia.mpips.gov.pl/ 
  2. przez bankowość elektroniczną,  
  3. portal PUE ZUS+. 

Jeśli osoba ubiegająca się o 500+ złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia oraz wypłata za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca – co gwarantuje ciągłość wypłat od pierwszego miesiąca nowego okresu. 

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych dopiero w okresie od 1 maja do 31 maja, ustalenie prawa oraz wypłata pieniędzy za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 500+ złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami dopiero w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Pamiętajmy! Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy (pon. 8.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) pod nr tel.  22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: gops@wa.home.pl 

Więcej informacji na stronie: gov.pl oraz GOPS Wiązowna

 

Data opublikowania strony: 01/02/2021