radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 5.397.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 stycznia 2017 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Wiązowna w roku 2017 w zadaniu „Wspomaganie osób i ich rodzin zamieszkujących na  terenie gminy Wiązowna w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017” przyjęto ofertę  Stowarzyszenia KROKUS – WIĄZOWNA i przyznano kwotę wsparcia zadania w wysokości 30 tys. zł.

Data opublikowania strony: 06/02/2017