radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Rusza budowa S17 od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli

Rusza budowa S17 od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli

Budowa S17

W ubiegłym tygodniu wojewoda mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę drugiej części odcinka S17 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Kołbieli. Tym samym ruszą prace na ponad 13,5-kilometrowym odcinku od Wiązowny do granicy z kolejnym kontraktem. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Teren budowy został już przekazany wykonawcy i rozpoczęto prace. Obecna decyzja wojewody umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę na odcinku od Wiązowny do początku obwodnicy Kołbieli. Rozpocznie się również procedura odszkodowawcza. Wykonawca inwestycji, po przekazaniu placu budowy, będzie mógł rozpocząć prace.

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – tylko przez kolejnych 14 dni.

Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą realizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej, ale stwierdza również przejęcie na mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Swoim zakresem decyzja ta obejmuje zarówno teren pod samą drogę, jak również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne oraz tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji.

Budowa drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina podzielona jest na trzy odcinki realizacyjne: w. Lubelska – początek obwodnicy Kołbieli, obwodnica Kołbieli i od końca obw. Kołbieli do początku obw. Garwolina. Na pierwszy i ostatni wydano już decyzje ZRID, a na środkowy z nich trwa jeszcze postępowanie prowadzone przez w Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://s17-lubelska-kolbiel.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące przejmowania gruntów: https://www.gddkia.gov.pl/pl/355/nabywanie-gruntow

info z GDDKiA

Przypomnijmy, że w Urzędzie Gminy Wiązowna powołano koordynatora ds. strategicznych inwestycji drogowych, którym jest Maciej Nejman – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego.

Data opublikowania strony: 04/04/2018