bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rynek Usług Społecznych. Wyraź swoją opinię

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych (CUS) dawny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powstało aby zaspokajać potrzeby mieszkańców. Będzie to czynić poprzez realizację określonych usług, a także poprzez działania aktywizujące i integrujące ogół mieszkańców.

Będzie również koordynować i inspirować działania instytucji, organizacji społecznych, osób aktywnie działających
w społeczności lokalnej, a także tworzyć akcje promocyjne i kampanie edukacyjne w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami, firmami i środowiskami.

Obecnie CUS jest na etapie konsultowania programu “Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”. Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia się w powyższej sprawie. Konsultacje potrwają do  5 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 104.433.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Wójta Gminy Wiązowna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia programu “Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna” , zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i wyrażeniu swoich uwag bądź opinii.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie BIP Gminy oraz CUS Gminy Wiązowna.

Data opublikowania strony: 29/07/2021