radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Samorząd Gminy Wiązowna

Samorząd Gminy Wiązowna

Wójt Gminy Wiązowna

Sekretariat Wójta Gminy Wiązowna
Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
pok. 205
tel. 22 512 58 01
e-mail: sekretariat@wiazowna.pl

Wójt Janusz Budny

Zaufali nam Państwo powierzając zarządzanie Gminą Wiązowna. To dla nas wielka odpowiedzialność.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy po to,
by pomóc w rozwiązywaniu Państwa problemów. Działając razem, możemy osiągnąć naprawdę wiele!

Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna

Rada Gminy Wiązowna

Na pytania dotyczące pracy Rady Gminy oraz jej uchwał odpowiada
Paula Woźnica pok. 207
tel. 22 512 58 33 kom. (ws. rady) 603 209 701
email: p.woznica@wiazowna.pl

Komisja Rewizyjna Rady Gminy
1. ANDRZEJ CHOLEWA – Przewodniczący Komisji
2. ROBERT DĄBROWSKI – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. RAFAŁ NEJMAN – Członek Komisji


Komisja Budżetowa Rady Gminy
1. LESZEK SOBOTA – Przewodniczący Komisji
2. ANNA LECH – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. RENATA FALIŃSKA – Członek Komisji
4. STANISŁAW BOGUCKI – Członek Komisji
5. AGNIESZKA MIKULSKA – Członek Komisji


Komisja Gospodarcza Rady Gminy
1. MARZENA DACH – Przewodniczący Komisji
2. MARIOLA KUBIK – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. STANISŁAW BOGUCKI – Członek Komisji
4. PAWEŁ ZAWADKA – Członek Komisji
5. WIOLETA DECZEWSKA – Członek Komisji


Komisja Inwestycyjna Rady Gminy
1. RAFAŁ NEJMAN – Przewodniczacy Komisji
2. STANISŁAW BOGUCKI – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. ROBERT DĄBROWSKI – Członek Komisji
4. LESZEK SOBOTA – Członek Komisji
5. MAGDALENA KOCZOROWSKA – SZLASSA – Członek Komisji


Komisja Planowania i Strategii Rozwoju Rady Gminy
1. MAGDALENA KOCZOROWSKA-SZLASSA – Przewodniczący Komisji
2. MARZENA DACH – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. BOGUMIŁA MAJEWSKA – Członek Komisji
4. RENATA FALIŃSKA – Członek Komisji
5. ANNA LECH – Członek Komisji


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy
1. MARIOLA KUBLIK – Przewodniczący Komisji
2. BOGUMIŁA MAJEWSKA – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. ANDRZEJ CHOLEWA – Członek Komisji
4. AGNIESZKA MIKULSKA – Członek Komisji
5. JACEK KARDAS – Członek Komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
1. WIOLETA DECZEWSKA – Przewodniczący Komisji
2. JACEK KARDAS – Członek Komisji
3. PAWEŁ ZAWADKA – Członek Komisji
4. MARZENA DACH – Członek Komisji
5. MARIOLA KUBLIK – Członek Komisji


Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Sesje Rady oraz Komisje Rady są transmitowane na żywo. Transmisja posiedzeń obejmuje obszar sali konferencyjnej od krawędzi stołów przy miejscach przeznaczonych dla publiczności do ekranu rzutnika. W związku z powyższym wejście na sesję i uczestniczenie w niej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie Państwa wizerunku w mediach społecznościowych obsługiwanych przez nasz urząd, na stronie www.tuwiazowna.pl, youtube.com, bip.wiazowna.pl oraz w czasopiśmie „Powiązania”.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – tel. 22 512 58 56, e-mail: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego.

Posiadają Państwo prawo:
1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba że, przepisy prawa stanowią inaczej;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ochronnych danych osobowych.

Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

bogucki_215

Stanisław Bogucki
Kopki, Lipowo, Malcanów

cholewa_215

Andrzej Cholewa
Izabela, Michałówek

dach_215

Marzena Dach
Majdan

dąbrowski_215

Robert Dąbrowski
Góraszka, Stefanówka

deczewska_215

Wioleta Deczewska
Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, Rzakta

IMG_5624_1

Renata Falińska
Pęclin, Kąck
Przewodnicząca Rady Gminy

kardas_215

Jacek Kardas
Zakręt

Magdalena Koczorowska-Szlassa

Magdalena Koczorowska-Szlassa
Wiązowna Kościelna

Mariola Kublik

Mariola Kublik
Wiązowna Gminna, Os. Parkowe

lech_215

Anna Lech
Dziechciniec, Rudka, Żanęcin

majewska_215

Bogumiła Majewska
Wiązowna Kościelna
Wiceprzewodnicząca Rady

mikulska_215

Agnieszka Mikulska
Wola Ducka, Wola Karczewska

nejman_215

Rafał Nejman
Emów, Radiówek

sobota_215

Leszek Sobota
Duchnów, Boryszew

Zawadka_215

Paweł Zawadka
Glinianka I, Glinianka II, Poręby

Data opublikowania strony: 04/05/2015