Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Samorząd Gminy Wiązowna

Wójt Gminy Wiązowna

Sekretariat Wójta Gminy Wiązowna
Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
pok. 205
tel. 22 512 58 01
e-mail: sekretariat@wiazowna.pl

Wójt Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny

Zaufali nam Państwo powierzając zarządzanie Gminą Wiązowna. To dla nas wielka odpowiedzialność.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy po to, by pomóc w rozwiązywaniu Państwa problemów. Działając razem, możemy osiągnąć naprawdę wiele!

Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna

Rada Gminy Wiązowna

Na pytania dotyczące pracy Rady Gminy oraz jej uchwał odpowiada
Dominika Twardziak
tel. 22 512 58 33
e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl

Komisja Rewizyjna Rady Gminy
1. RAFAŁ NEJMAN – Przewodniczący Komisji;
2. ROBERT DĄBROWSKI – Członek Komisji;
3. JACEK KARDAS – Członek Komisji;
4. MARIOLA KUBLIK – Członek Komisji.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
1. WIOLETA DECZEWSKA – Przewodnicząca Komisji;
2. MARZENA DACH – Wiceprzewodnicząca Komisji;
3. JACEK KARDAS – Członek Komisji;
4. MARIOLA KUBLIK – Członek Komisji;
5. AGNIESZKA MIKULSKA- Członek Komisji;
6. RAFAŁ NEJMAN – Członek Komisji;
7. PAWEŁ ZAWADKA – Członek Komisji.


Komisja Budżetu i Rozwoju Rady Gminy
1. LESZEK SOBOTA – Przewodniczący Komisji;
2. STANISŁAW BOGUCKI – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. ANDRZEJ CHOLEWA – Członek Komisji;
4. RENATA FALIŃSKA – Członek Komisji;
5. MAGDALENA KOCZOROWSKA – SZLASSA – Członek Komisji;
6. ANNA LECH – Członek Komisji;
7. AGNIESZKA MIKULSKA – Członek Komisji.


Komisja Infrastruktury Rady Gminy
1. STANISŁAW BOGUCKI – Przewodniczący Komisji;
2. PAWEŁ ZAWADKA – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. MARZENA DACH – Członek Komisji;
4. ROBERT DĄBROWSKI – Członek Komisji;
5. BOGUMIŁA MAJEWSKA – Członek Komisji;
6.  RAFAŁ NEJMAN – Członek Komisji;
7. LESZEK SOBOTA – Członek Komisji.


Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji Rady Gminy
1. AGNIESZKA MIKULSKA – Przewodnicząca Komisji;
2. ANNA LECH – Wiceprzewodnicząca Komisji;
3. ANDRZEJ CHOLEWA – Członek Komisji;
4. WIOLETA DECZEWSKA  – Członek Komisji;
5. MAGDALENA KOCZOROWSKA – SZLASSA – Członek Komisji;
6. MARIOLA KUBLIK – Członek Komisji;
7. BOGUMIŁA MAJEWSKA – Członek Komisji.

Klub Radnych Doświadczenie i rozwój

 1. Jacek Kardas – Przewodniczący Klubu;
 2. Stanisław Bogucki;
 3. Andrzej Cholewa;
 4. Robert Dąbrowski;
 5. Wioleta Deczewska;
 6. Anna Lech;
 7. Bogumiła Majewska;
 8. Agnieszka Mikulska;
 9. Rafał Nejman;
 10. Leszek Sobota.

Klub Radnych Wspólnota Samorządowa

 1. Magdalena Koczorowska – Szlassa – Przewodnicząca Klubu;
 2. Renata Falińska;
 3. Paweł Zawadka.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Sesje Rady oraz Komisje Rady są transmitowane na żywo. Transmisja posiedzeń obejmuje obszar sali konferencyjnej od krawędzi stołów przy miejscach przeznaczonych dla publiczności do ekranu rzutnika. W związku z powyższym wejście na sesję i uczestniczenie w niej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie Państwa wizerunku w mediach społecznościowych obsługiwanych przez nasz urząd, na stronie www.tuwiazowna.pl, youtube.com, bip.wiazowna.pl oraz w czasopiśmie „Powiązania”.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – tel. 22 512 58 56, e-mail: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego.

Posiadają Państwo prawo:
1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba że, przepisy prawa stanowią inaczej;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ochronnych danych osobowych.

Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Radny Stanisław Bogucki
Radny Stanisław Bogucki

Stanisław Bogucki
Kopki, Lipowo, Malcanów

Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa
Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa

Andrzej Cholewa
Izabela, Michałówek
Przewodniczący Rady Gminy

Radna Marzena Dach
Radna Marzena Dach

Marzena Dach
Majdan

Radny Robert Dąbrowski
Radny Robert Dąbrowski

Robert Dąbrowski
Góraszka, Stefanówka

Radna Wioleta Deczewska
Radna Wioleta Deczewska

Wioleta Deczewska
Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, Rzakta

Radna Renata Falińska
Radna Renata Falińska

Renata Falińska
Pęclin, Kąck

Radny Jacek Kardas
Radny Jacek Kardas

Jacek Kardas
Zakręt

Radna Magdalena Koczorowska-Szlassa
Radna Magdalena Koczorowska-Szlassa

Magdalena Koczorowska-Szlassa
Wiązowna Kościelna

Radna Mariola Kublik
Radna Mariola Kublik

Mariola Kublik
Wiązowna Gminna, Os. Parkowe

Radna Anna Lech
Radna Anna Lech

Anna Lech
Dziechciniec, Rudka, Żanęcin

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Bogumiła Majewska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Bogumiła Majewska

Bogumiła Majewska
Wiązowna Kościelna
Wiceprzewodnicząca Rady

Radna Agnieszka Mikulska
Radna Agnieszka Mikulska

Agnieszka Mikulska
Wola Ducka, Wola Karczewska

Radny Rafał Nejman
Radny Rafał Nejman

Rafał Nejman
Emów, Radiówek

Radny Leszek Sobota
Radny Leszek Sobota

Leszek Sobota
Duchnów, Boryszew

Radny Paweł Zawadka
Radny Paweł Zawadka

Paweł Zawadka
Glinianka I, Glinianka II, Poręby

Data opublikowania strony: 04/05/2015