mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Sesja absolutoryjna w Malcanowie. Zapraszamy!

Sesja absolutoryjna w Malcanowie. Zapraszamy!

Absolutoryjna sesja odbędzie się 30 maja br. w Malcanowie. Miejsce to nie jest przypadkowe, gdyż właśnie rozbudowa szkoły w Malcanowie była główną inwestycją zrealizowaną w ubiegłym roku.  W 2016 roku na inwestycje w infrastrukturę publiczną w gminie wydaliśmy 15 769 110,68 zł, tj. 23,14% wydatków. Nigdy przedtem nasza gmina nie wydała tyle na remonty i rozbudowy w ciągu 12 miesięcy. Radni będą głosowali nad uchwałą dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Wiązowna, czyli kwestią wykonania przez niego budżetu za 2016 rok. Opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie są pozytywne.

W czasie sesji radni zajmą się m. in uchwałą, na mocy której Gmina Wiązowna przyjmie dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 88500 zł wykorzystamy na bieżące funkcjonowanie Domu Senior + w Woli Karczewskiej.

Jeśli radni zgodzą się na przesunięcie środków w budżecie OSP Malcanów, to strażacy będą mogli kupić lekki samochód, który pomoże w akcjach gaśniczych i ratunkowych. Stary jest już zawodny i wymaga częstych napraw. Strażacy część pieniędzy zebrali sami. 20 tys. zł przesunięte zostanie ze środków na gotowość bojową.

Radni będą też głosowali nad poprawką w budżecie, która umożliwi Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji utwardzenie ul. Sosnowej w Emowie. Ulica będzie utwardzona płytami betonowymi. Koszt inwestycji 80 tys. zł.

Od 1 września zostanie ujednolicony system pobiera opłat za obiekty użyteczności publicznej. Teraz niektóre szkoły w naszej gminie pobierają opłaty za wynajem np. sali gimnastycznej, inne szkoły tego nie robią. Jeśli radni zaakceptują projekt przygotowany na zlecenie Komisji Oświaty, opłaty będą pobierane we wszystkich szkołach. Będzie to zwrot kosztów eksploatacyjnych za sale czy sprzęt. Nie znaczy to jednak, że organizacje, które dziś współpracują z Gminą Wiązowną, czyli np. nasze kluby sportowe, będą ponosiły dodatkowe koszty. Gmina przekaże tym organizacjom dotacje celowe na wynajem przestrzeni. Jednolity system poboru opłat pozwoli za to na udostępnianie powierzchni także innym instytucjom czy grupom mieszkańców. Wprowadzi równe zasady w dostępie do wspólnych przestrzeni i – w konsekwencji  -pozwoli na prowadzenie większej liczby ciekawych zajęć.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 30 maja br. o godz. 16.00 do szkoły w Malcanowie przy ul. Mazowieckiej 55.

Data opublikowania strony: 26/05/2017