mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Sesja Rady Gminy. Stanowisko w sprawie OAW przyjęte

Sesja Rady Gminy. Stanowisko w sprawie OAW przyjęte

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
To nie pierwsze zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na pierwszej sesji w tym roku – 26 stycznia – radni gminni spotkali się, by podejmować decyzje ważne dotyczące naszej gminy. Przyjęto stanowisko w sprawie istotnej dla przyszłości naszej gminy – planowanej budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.  

Radni w stanowisku wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec planowanych propozycji przebiegu autostrady A50 przez tereny naszej gminy w wariancie czerwonym i zielonym. „Przeprowadzanie kolejnej autostrady przez teren gminy Wiązowna w odległości około 8 km od istniejącego skrzyżowania dróg S17 i S2 nie tylko zdewastuje cenne przyrodniczo tereny gminy, ale również w sposób istotny spowoduje defragmentację gminy, zarówno pod względem społecznym, jak i infrastrukturalnym. Przyczyni się do nawarstwienia negatywnych oddziaływań na mieszkańców i pozostałe elementy środowiska przyrodniczego poprzez skumulowanie hałasu, zwiększenie poziomu zanieczyszczeń powietrza czy kolejne poprzecinanie szlaków migracyjnych zwierząt”.

Do najważniejszych podjętych uchwał należały te planistyczne, w skład których wchodzą dwa przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. “Malcanów Mazowiecka – Jeździecka” oraz “Duchnów Wspólna II”. Celem opracowania przedmiotowych planów miejscowych jest stworzenie możliwości rozwoju zabudowy w terenie o dużym potencjale inwestycyjnym, w tym określenie jednolitych zasad kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej z ewentualną funkcją nieuciążliwych usług podstawowych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. 

Radni zdecydowali też o zmianie uchwały nr 14.XVIII.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na poprawę bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 721 w Emowie. Uchwała polega na zwiększeniu pomocy rzeczowej do 24 600 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na dwóch przejazdach dla rowerzystów i przejściu dla pieszych. 

Ważnym tematem były również przyjęcie harmonogramu pracy Rady Gminy Wiązowna i planów pracy poszczególnych komisji w 2021 r. 

Materiały z prac rady dostępne są w BIP oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl. 

Data opublikowania strony: 28/01/2021