mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Nowe komisje

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Nowe komisje

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
Zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Po raz jedenasty w tym roku – 24 listopada – radni gminni spotkali się na sesji, by podejmować decyzje dotyczące m.in. podatków czy planów zagospodarowania przestrzennego. Po raz pierwszy zaś obradom przewodził nowy przewodniczący Andrzej Cholewa.

 Jedną z ważniejszych uchwał była ta dotycząca podatków. Radni zdecydowali, że przyszłym roku podatki od nieruchomości zapłacimy na poziomie bieżącego roku. Uznali, iż w obecnej sytuacji w kraju i na świecie związanej z pandemią COVID-19 tak dług,o jak to możliwe, nie powinno podnosić się lokalnych podatków.  

Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Więcej na temat programu piszemy na str. 20. Zajęli się również pakietem uchwał planistycznych, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III” oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Projektowana I”. Przyjęcie planów pozwoli wypracować spójne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, a co za tym idzie, zapewni możliwość zagospodarowania w sposób zorganizowany i przewidywalny dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów.  

Rada zdecydowała też o przyjęciu zaproponowanej przez mieszkańców nazwy ulicy Atrakcyjna w Michałówku oraz wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Gliniance z przeznaczeniem pod drogę. Przesunięto również termin przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa Boryszewa do dnia 31 marca 2021 r. w związku z obostrzeniami, dotyczącymi zakazu zgromadzeń powyżej pięciu osób.  

Zdecydowano także o zmianie w składach dwóch już istniejących komisji: Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Ponadto zamiast istniejących pięciu dotychczasowych powołano trzy nowe: Komisję Budżetu i Rozwoju, Komisję Infrastruktury oraz Komisję Ekologii, Zdrowia i Edukacji. Reorganizację pracy Rady Gminy zaproponował powstały na początku listopada klub radnych “Doświadczenie i rozwój”. W połowie listopada powstał również drugi klub „Wspólnota Samorządowa”. Powołanie nowych komisji oraz przyporządkowanie im zadań stanowi kolejny krok w realizacji priorytetowych zadań samorządu. 

Materiały z prac rady dostępne są w BIP oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl. 

Data opublikowania strony: 02/12/2020