Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Uchwały planistyczne przyjęte

Sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 25 maja
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na sesji – 25 maja – radni gminni spotkali się, by podejmować kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja tym razem odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna. Można ją było śledzić również za pośrednictwem portalu eSesja.

W uchwałach budżetowych zostały dokonane zmiany wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków budżetowych. Najważniejsze z nich dotyczą zwiększenia środków w wysokości 574 050 zł  na budowę dróg publicznych gminnych i powiatowych oraz  w wysokości 325 000 zł  na budowę kanalizacji i wodociągów. Ustalony został również tryb prac, który będzie obowiązywać podczas procedury projektowania uchwały budżetowej na kolejne lata.

Radni zajęli się trzema projektami uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Lipowo-Kopki”, „Pęclin Radosna – Zamkowa” oraz „Wiązowna Kościelna Nadrzeczna – Kwiatowa”. Nowe plany mają zapewnić ład urbanistyczny  poprzez stworzenie jednolitych ustaleń dotyczących nowej zabudowy oraz określenie układu komunikacyjnego pozwalającego na właściwą obsługę obecnych i przyszłych nieruchomości.

Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Dziechcińcu. Zaplanowana inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo w ruchu pieszo-rowerowym.

Następnych pięć uchwał dotyczyło nieruchomości i ochrony środowiska. Nadano nazwę ulicy ”Białek” w Emowie (ma to na celu ułatwienie prawidłowej i czytelnej numeracji mieszkańcom, jak i służbom ratowniczym). Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Góraszce, Wiązownie Kościelnej i Gliniance (dwie uchwały były odpowiedzią na przekazanie nieodpłatnie przez właścicieli gminie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę, natomiast trzecia została wystawiona przez komornika na licytację w atrakcyjnej cenie). Rada przyjęła również „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2021 r”.

W następnej kolejności radni zajęli się ustaleniem planu sieci publicznych szkół podstawowych w gminie wraz z określeniem granic obwodów. To spowoduje równomierne rozmieszczenie dzieci w szkołach. Szczegółowe przyczyny podjęcia tej decyzji znajdą Państwo w tekście: Nowe obwody szkolne. Zmiany od września.

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna przystąpiło do programu „Opieka 75+”, który ma na celu pomóc w zaspokajaniu codziennych potrzeb osobom po 75 roku życia, jak i starszym. Radni ustalili stawkę w kwocie 25 zł za godzinę świadczenia usług opiekuńczych w ramach wyżej wymienionego programu.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 28/05/2021