Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 13 grudnia

Radni Gminy Wiązowna i prezydium Gminy Wiązowna siedzą przy stołach ustawionych w kwadrat
Rada Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 13 grudnia – głównym przedmiotem obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2023 r. i uchwał okołobudżetowych tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 r. oraz ustalenie wydatków budżetu gminy, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 123 316 969,10 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 106 851 357,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 16 465 612,09 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 146 036 072,76 zł, w tym na wydatki bieżące – 104 501 070,19 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 41 535 002,57 zł.

Radni w uchwałach finansowych dokonają zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.480.000,00 zł w wyniku niewykonania przez wykonawcę całego zakresu robót w 2022 roku. W ramach budowy 5 dróg, tj. ul. Podleśnej w Malcanowie, ul. Jana Pawła II w Zakręcie, ul. Sportowej w Wiązownie, ul. Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej, ul. Trakt Napoleoński w Kopkach i Dziechcińcu, termin zakończenia zadania zostanie przesunięty na 2023 rok.

Kolejną uchwałą, którą zajmą się radni, będzie przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2022-2029 z perspektywą do roku 2025”. Program został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Następnie radni zdecydują o wysokości dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz określą stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiązowna.

Radni zajmą się również 3 uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie i Duchnowie, a następnie uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy „Lisia” w Kącku.

Zmianie będzie podlegać uchwała w sprawie Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY” w celu usprawnienia procedury, dzięki której wnioskodawca może ubiegać się o zniżkę na dostarczanie wody.

Na koniec radni zdecydują o przyjęciu uchwały warunkującej szczegóły zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz o przyjęciu regulaminu przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 13 grudnia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 07/12/2022