mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy. Zdalne obrady 24 listopada

Sesja Rady Gminy. Zdalne obrady 24 listopada

Monitor komputera, na którym wyświetla się obraz zdalnej sesji Rady Gminy Wiązowna. Treść uchwały i głosowanie
To nie pierwsze zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Po raz jedenasty w tym roku – 24 listopada – radni gminni spotkają się na sesji, by podejmować decyzje dotyczące m.in. planów zagospodarowania przestrzennego czy nadania nazw ulic. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem eSesji.

Jednymi z ważniejszych uchwał będą uchwały uchylające 5 dotychczasowych komisji, zmieniające 2 komisje oraz powołujące 3 nowe komisje w tym: Komisję Budżetu i Rozwoju, Komisję Infrastruktury oraz Komisję Ekologii, Zdrowia i Edukacji. Reorganizację pracy Rady Gminy zaproponował klub radnych w związku z nową sytuacją społeczno-gospodarczą. Powołanie nowych komisji oraz przyporządkowanie im zadań stanowi kolejny krok w realizacji priorytetowych zadań samorządu wskazanych dla bieżącej kadencji.

Radni zdecydują też o utrzymaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości. Radni na poprzedniej sesji zdecydowali o zdjęciu uchwały w sprawie podatku. Postanowili, iż w obecnej sytuacji w kraju i na świecie związanej z pandemią COVID-19 niezasadne jest podnoszenie opłaty podatkowej.

Radni zajmą się również pakietem uchwał planistycznych, w tym uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III” oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Projektowana I”. Przyjęcie planów pozwoli wypracować spójne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, a co za tym idzie, zapewni możliwość zagospodarowania w sposób zorganizowany i przewidywalny dla potencjalnych inwestorów. Celem planów jest także określenie podstawowego układu komunikacyjnego, pozwalającego na właściwą obsługę obecnych i przyszłych nieruchomości.

Rada rozstrzygnie też, czy nadana zostanie zaproponowana przez mieszkańców nazwa ulicy Atrakcyjna w Michałówku. Ta ulica do tej pory pozostawała bez nazwy, co utrudniało dotarcie służb ratowniczych do mieszkańców. Podejmą także decyzję o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Gliniance z przeznaczeniem pod drogę.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyrobów sołtysa Boryszewa. W uchwale przesunięty zostaje termin przeprowadzenia wyborów sołeckich w związku z obostrzeniami dotyczącymi zakazu zgromadzeń powyżej 5 osób w związku z pandemią COVID-19.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 24 listopada o godz. 16.15 oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 18/11/2020