bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Skrzydła dla Mamy”. Do 15 tys. zł dofinansowania

Można już składać wnioski o dofinansowanie w programie Fundacji BGK „Skrzydła dla Mamy”. Program ma na celu wsparcie mam przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, niepracujących mam opiekujących się dziećmi, które uczęszczają do przedszkola i szkoły oraz mam opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością.

Celem fundacji jest ułatwić mamom powrót do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem przedszkolnym, szkolnym lub dzieckiem z niepełnosprawnością. Chce umożliwić im nie tylko podwyższenie swoich kompetencji zawodowych, i tym samym podjęcie na nowo pracy, ale również pomóc w odkrywaniu swoich talentów. Zadaniem podmiotów, które się zgłoszą, będzie zorganizowanie dla mam cyklicznych zajęć lub warsztatów.

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 1. przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć,
 2. cykl warsztatów o różnej tematyce,
 3. zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
 4. usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
 5. koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 6. koszty wynajęcia sali na warsztaty, koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 7. ewentualne porady specjalistyczne,
 8. ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.).

Kto może wziąć udział i kiedy:

 1. fundacje,
 2. stowarzyszenia,
 3. biblioteki publiczne,
 4. domy kultury,
 5. gminy (jednostki samorządu terytorialnego),
 6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Złóż wniosek w generatorze na stronie: dotacje.fundacjabgk.pl/login Termin składania wniosków do 25 kwietnia. Wyniki ogłoszone zostaną 23 czerwca do godz. 18.00.

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000 zł brutto.

Data opublikowania strony: 29/03/2022