Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Służba Więzienna. Akcja rekrutacyjna

Ruszyła rekrutacja do polskiej Służby Więziennej. Praca w niej to liczne przywileje. Co zyskasz? Trzynastkę, mundurówkę, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejszą emeryturę.

Oferta zatrudnienia w formacji mundurowej, jaką jest Służba Więzienna, skierowana jest do wszystkich osób, które chcą służyć Rzeczpospolitej Polskiej, chcą chronić społeczeństwo, pomagać innym, stawiają na rozwój osobisty, cenią dobrą atmosferę w pracy, szukają stabilizacji oraz lubią wyzwania.

Osoba zatrudniona otrzymuje pensję wypłacaną już pierwszego dnia służby (strażnikowi w wysokości ok. 3 930 zł, wychowawcy 4 590 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i strażnikowi 3 660 zł, a wychowawcy 4 200 zł na rękę dla osób powyżej 26 roku życia).

Liczne dodatki

Istnieją dodatkowe świadczenia finansowe i pomocowe wynikające z ustawy o Służbie Więziennej i Kodeksu Pracy, takie jak:

 1. zasiłek na zagospodarowanie;
 2. prawo do kwatery służbowej lub prawa do lokalu mieszkalnego w służbie stałej;
 3. pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego;
 4. zwrocie kosztów przejazdu;
 5. dopłata do wypoczynku;
 6. nagrody rocznych i uznaniowe oraz zapomogi;
 7. nagrody jubileuszowe;
 8. doliczanie do wysługi lat pracy okresu sprzed służby;
 9. dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwa;
 10. ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby;
 11. rekompensata pieniężnej za czas służby przekraczający normę;
 12. świadczenia motywacyjne;
 13. dodatkowy urlop – po 10 latach – 31 dni, po 15 latach – 35 dni, po 20 latach – 39 dni;
 14. urlop szkoleniowy – 21 dni w ciągu roku jeśli funkcjonariusz studiuje;
 15. pobyty wypoczynkowe organizowane przez jednostki;
 16. warsztaty i obozy dla funkcjonariuszy;
 17. kolonie i obozy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży;
 18. możliwość taniego żywienia w stołówkach pracowniczych;
 19. działalność sportowa lub rekreacyjna organizowana przez jednostki organizacyjne;
 20. nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby, a w razie decyzji o pozostaniu nadal w służbie – dodatek 1 500 zł, po 28,5 roku – dodatek 2 500 zł.

Służba Więzienna to trzecia co do wielkości służba mundurowa w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali się poświęcić dla służby drugiemu człowiekowi. Jej cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

Aktualne informacje na temat naboru do służby można znaleźć na stronie: www.sw.gov.pl/

Plakat informujący o rekrutacji do Służby Więziennej

Data opublikowania strony: 19/05/2022