Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Społecznik Roku 2019”. Zgłoś kandydata

Logo konkursu Społecznik roku
Logo konkursu Społecznik roku

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do jedenastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r.

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację “POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Celem przedsięwzięcia jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz www.spolecznikroku.newsweek.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30 września (włącznie) na adres: spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2020 r., wybranych zostanie dwóch laureatów – jeden w kategorii lokalnej i jeden w kategorii ogólnopolskiej. Ich sylwetki i działalność zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika „Newsweek Polska”.

Wyboru laureatów dokona Kapituła, w skład której wchodzą: prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Paweł Łukasiak, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska” Tomasz Lis, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska” Renata Kim, Przemysław, prezes Fundacji Szkoła Liderów Radwan-Röhrenschef oraz Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia i prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek,jak również Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

Partnerem konkursu o tytuł “Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a partnerem merytorycznym – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Data opublikowania strony: 11/09/2019