bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Spółki Wodne. Skuteczne działania

Spółki Wodne po raz kolejny podjęły w tym roku trud i zrealizowały zadania w ramach gospodarowania wodami na terenie naszej gminy. Dzięki nim rowy melioracyjne są czyste, a mieszkańcy terenów, na których działają, mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich budynków.

Zlecone przez osiem Spółek Wodnych – działających na terenie gminy – prace objęły przede wszystkim konserwację ok. 11 400 m i przebudowę 130 m rowów melioracyjnych, ale i przebudowę prawie 200 m drenacji, usunięcie kilku awarii oraz przygotowanie dokumentacji związanych z wymienionymi pracami i planowanymi do wykonania odwodnieniami poszczególnych terenów, które realizowane będą w kolejnych latach.

Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie coroczne składki członkowskie osób przynależnych do poszczególnych spółek, jak i środki pochodzące z różnych dotacji, w tym z dotacji z budżetu Gminy Wiązowna, które w 2019 r. na ten cel wyniosły ponad 154 000 zł. Podziękowania należą się zarządom spółek, które pracując społecznie, corocznie poprzez szereg prac, polepszają warunki wodno-gruntowe na terenach, swojej działalności.

Co ważne, wysokość pozyskiwanych przez Spółki Wodne środków niejednokrotnie uzależnione jest od posiadanych środków własnych. Im są one wyższe, tym większe dotacje z zewnątrz można pozyskać. Dlatego tak ważne jest to, by mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy prowadzący na terenie gminy firmy, włączali się w działania spółek, przystępując do nich lub wpierając je finansowo.

Więcej informacji na temat działalności Spółek Wodnych oraz tego, co zrealizowały w 2019 r., można uzyskać u Marty Gajdy, w Wydziale Środowiska i Nieruchomości, pok. 009, tel. 22 512 58 21, e-mail: m.gajda@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 23/12/2019