Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

NGO, Sport

ul. Kościelna 31
05-462 Wiązowna
tel. 22 789 04 63
zsp@o2.pl
Pole działalności:
wspieranie osób prowadzących działalność gospodarczą, integracja środowiska przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji, działania edukacyjne, kulturalne, sportowe i charytatywne

Duchnów, ul. Pogodna 16

Cel działalności:
1. działania edukacyjne prowadzone w obszarze nauk przyrodniczych i rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ogrodnictwa, uprawy i ochrony roślin, technologii żywności i żywienia, botaniki, genetyki, ekologii, skierowane do następujących grup społecznych:
a. dzieci i młodzież,
b. nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, terapeuci, trenerzy,
c. dzieci z różnymi dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi,
d. seniorzy,
2. dążenie do stworzenia jak największej ilości ogrodów, zielonych zakątków, sal przyrodniczych  przy instytucjach, w których w/w grupy przebywają codziennie.

ul. Wąska 14
05-077 Zakręt

fundacja.tolubie@gmail.com
facebook.com/FundacjaToLubie/

Cele działalności:
1. Inicjowanie, wspieranie i realizacja wszelkich działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz rozwoju nauki;
2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
3. Aktywizacja zawodowa, kulturalna i społeczna osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

ul. Kościelna 20
05-462 Wiązowna
kom. 501 714 664

Pole działalności:
tenis stołowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

ul. Sportowa 15
05-462 Wiązowna
tel. 22 789 03 48
advit.wiazowna@wp.pl
http://advit.futbolowo.pl

Pole działalności:
piłka nożna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

ul. Napoleońska 1
05-408 Glinianka
kom. 501 022 546
ksglinianka@tlen.pl
http://ksglinianka.futbolowo.pl/

Pole działalności:
piłka nożna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Jolanta Rawska
ul. Sportowa 7
05-077 Zakręt
kom. 666 998 050
biuro@kszakret.pl
http://kszakret.pl/

ul. Kościelna 41
05-462 Wiązowna
www.osp.gminawiazowna.pl

Pole działalności:
walka z pożarami i klęskami żywiołowymi, edukacja, pomoc w sytuacjach zagrożenia

ul. Napoleońska 48
05-408 Glinianka
www.osp.gminawiazowna.pl

Pole działalności:
walka z pożarami i klęskami żywiołowymi, edukacja, pomoc w sytuacjach zagrożenia

ul. Mazowiecka 22, Malcanów
05-462 Wiązowna
www.osp.gminawiazowna.pl

Pole działalności:
walka z pożarami i klęskami żywiołowymi, edukacja, pomoc w sytuacjach zagrożenia

Radiówek 25
05-462 Wiązowna

Pole działalności:
aktywizacja i wspieranie seniorów

Radiówek 25
05-462 Wiązowna
tel. 22 610 45 81

Pole działalności:
działania na rzecz osób uzależnionych oraz niepełnosprawnych, a szczególnie stworzenie warunków do podejmowania leczenia i rehabilitacji

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”

ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
tel. 22 610-44-93
e-mail: biuro@naturaikultura.pl
strona www: www.naturaikultura.pl

Pole działalności:
działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

ul. Napoleońska 36
05-408 Glinianka

Pole działalności:
podtrzymywanie kultury ludowej, pielęgnowanie tradycji regionu południowo – wschodniego Mazowsza

Wola Karczewska 33
05-408 Glinianka
tel. 22 789 98 48

Pole działalności:
działania na rzecz rozwoju Woli Karczewskiej oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców

Radiówek 2/2
05-462 Wiązowna
tel. 22 789 06 65
stowarzyszenieradiowek@gmail.com

Pole działalności:
działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców osiedla Radiówek, ochrona walorów urbanistycznych, krajobrazowych i kulturowych osiedla, aktywizacja działalności społecznej, ochrona środowiska, wydawanie gazety “Głos Radiówka”

ul. Wspólna 46
Duchnów, 05-462 Wiązowna
kom. 500 116 332
biuro@wtzjestesmy.pl
www.wtzjestesmy.pl
Pole działalności:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością – zwłaszcza intelektualną poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz fizjoterapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu “Jesteśmy!” w Radiówku.

Wola Ducka 57 A
05-408 Glinianka
tel. 22 789 99 25

Pole działalności:
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

ul. Lubelska 29
05-462 Wiązowna

Pole działalności:
działalność w zakresie turystyki, kultury, oświaty, kultury fizycznej i ochrony środowiska, a przez to zwiększenie atrakcyjności Gminy Wiązowna i regionu Mazowsza jako terenu turystycznego przyjaznego działalności gospodarczej

ul. Malwy 21
05-462 Wiązowna

Pole działalności:
propagowanie idei samorządności, prowadzenie działalności na rzecz edukacji obywatelskiej i samorządowej, budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami różnych rejonów powiatu otwockiego

ul. Wawerska 8
05-400 Otwock
tel. 22 788 04 99
tpdotwock@tlen.pl
www.tpd-maz.org.pl

Pole działalności:
wspomaganie dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

ul. Napoleońska 1
05-408 Glinianka
tel. 22 789 97 23

Pole działalności:
lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży

ul. Kościelna 20
05-462 Wiązowna
tel. 22 789 01 95

Pole działalności:
szachy, siatkówka, gry zespołowe dla dzieci i młodzieży

ul. Szkolna 11
05-077 Warszawa-Wesoła
kom. 514 244 380
email: artur.mroczek88@gmail.com

Pole działalności:
kickboxing z elementami jujitsu i tenis stołowy dla dzieci i młodzieży

Prezes Agnieszka Izydorek

E-mail: agnieszka@cl.net.pl

https://www.facebook.com/ksaerialklub/

Data opublikowania strony: 30/10/2015