Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sprawdź, czy musisz zapłacić wyższy podatek

Większość z Państwa otrzymała już decyzje podatkowe na 2015 r. i zastanawia się dlaczego w tym roku podatek jest taki wysoki.

Drodzy Państwo, na wstępie pragnę wyjaśnić, że stawki podatkowe obowiązujące na terenie naszej gminy w 2015 r. nie uległy wzrostowi w stosunku do stawek podatkowych z roku ubiegłego, a nawet uległy zmniejszeniu. W przypadku podatku od tzw. budynków pozostałych (tj. np. gospodarczych, letniskowych, garaży wolnostojących, komórek) stawka podatkowa została zmniejszona z kwoty 3,83 zł/m2 do kwoty 2,95 zł/m2, zaś stawki podatku rolnego wynoszą 90% stawki ustawowej. To zasługa radnych naszej gminy, którzy rozumiejąc prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej w naszej gminie podjęli w ubiegłym roku stosowne uchwały podatkowe.

Nadal nurtuje więc pytanie: to dlaczego tak dużo mam płacić, mimo że stawki nie wzrosły?

Otóż wyjaśniam, że wzrost ten wynika ze zmiany sposobu opodatkowania gruntów, które dotychczas objęte były podatkiem rolnym, a od bieżącego roku opodatkowane są podatkiem od nieruchomości. Zasadnicza różnica między tymi podatkami polega na tym, że podatek rolny płacony jest z hektara, zaś podatek od nieruchomości z metra kwadratowego powierzchni. I tak dla przykładu: podatek rolny z gruntów o pow., 0,5000 ha wynosi 137,50 zł (rocznie), a podatek od nieruchomości z tej samej powierzchni 1.550 zł (rocznie). Widać różnicę!

Informuję, że podstawowe znaczenie na sposób opodatkowania ma klasyfikacja gruntów, wynikająca z zapisów ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Otwocku. Zapisy te są wiążące dla organu podatkowego tj. dla wójta gminy, który zobowiązany jest respektować te zapisy i nie może ich zmienić. Organem właściwym w tej sprawie jest Starosta Otwocki.

Reasumując, wysoki podatek nie jest wynikiem wzrostu stawek podatkowych, a jedynie zmiany klasyfikacji gruntów przez Starostwo Powiatowe.

Wyjaśniam również, że powyższe zmiany są następstwem zakończonej w ubiegłym roku kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w całej gminie Wiązowna, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Otwocku. W jej wyniku ujawniono zabudowania na działkach oraz zmieniono klasyfikację gruntów (najczęstszym rodzajem zmiany jest zmiana z gruntów rolnych na tereny zabudowane). Zdarzenia te mają wpływ na zmianę rodzaju podatku i jego wysokość, o czym wspomniałam wyżej.

Pragnę zauważyć, że w przypadkach gdzie stwierdzono rozbieżności w zakresie powierzchni budynków, ich liczby i rodzaju decyzje nie zostały wystawione. Przygotowywane są wezwania do właścicieli celem zweryfikowania danych podatkowych.

Apeluję więc do wszystkich, którzy jeszcze nie otrzymali decyzji podatkowej, by zgłosili się do tut. Urzędu celem złożenia wyjaśnień, które pozwolą na wydanie decyzji podatkowej i tym samym skrócą już i tak wydłużony czas oczekiwania na decyzję.

Jednocześnie informuję, że w przypadku doręczenia decyzji po upływie ustawowych terminów płatności obowiązuje nowy termin płatności – 14 dni od daty otrzymania decyzji. Zapłacenie podatku w tym terminie nie skutkuje naliczeniem odsetek.

Pracownicy Referatu Podatków pozostają do Państwa dyspozycji, w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, w godz. pon. 800-1800, wt-pt. 800-1600, jak również pod numerem telefonu 22/512 58 42, 22/512 58 44.

Z poważaniem
Elżbieta Cieślak  –  Kierownik Referatu Podatków

Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie Gminy Wiązowna w 2015 r.:

 

 1. Podatek od nieruchomości:
 • Od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,37 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,
 • Od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,12 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 • od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1191 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
 1. Podatek rolny:
 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 137,50 zł,
 • od 1 ha fizycznego gruntów rolnych – 275 zł.
 • Podatek leśny:
 • od 1 ha lasów – 41,55 zł.

Data opublikowania strony: 08/09/2015