bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sprzedaż alkoholu. Zapłać I ratę

Kieliszki z kolorowym alkoholem
Na sprzedaż alkoholu należy mieć pozwolenie (Foto: pixabay.com)

Uwaga przedsiębiorcy! Przypominamy, że 31 stycznia upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020.

Zgodnie z przepisami (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:

  1. W każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, wnieść na rachunek gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku;
  2. W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych do 31 stycznia 2021 r., przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia może dokonać stosownej opłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej;
  3. Nie wpłacenie opłaty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
  4. Opłat można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, albo wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005 .

Więcej informacji na ten temat udziela Marzena Szulik – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 14/01/2021